Programi
Cijene
Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
Blagajna
Dugotrajna imovina
Financijsko
Kalkulacije
Knjiga gostiju
Komisija
Kupci i dobavljači
Loko vožnja
Maloprodaja
Obrt
Proizvodnja
Proizvodnja 2
Putni nalozi
Računi
Računi turizam
Recepcija
Rezervacije
Robno knjigovodstvo
Servis
Skladište
Troškovnici
Turist
Turistički aranžmani
Veleprodaja
Vozni park

BLAGAJNA
program za vođenje blagajničkog poslovanja


UVOD U BLAGAJNU

Blagajna je program za vođenje blagajne gotova novca, jednostavno evidentiranje i ispis uplatnica i isplatnica te automatsku izradu blagajničkog izvještaja za bilo koji željeni vremenski period. Blagajnički izvještaj se izrađuje potpuno automatski praktično jednim klikom miša na osnovu podataka o izdanim uplatnicama i isplatnicama unesenim u program. Sve što korisnik treba napraviti prilikom izrade blagajničkog izvještaja je unijeti početni i konačni datum razdoblja za koje želi napraviti blagajnički izvještaj, a sve ostalo program radi automatski. U blagajničkom izvještaju možete napraviti i specifikaciju gotova novca i dodati bilo koju napomenu u vezi samog blagajničkog izvještaja ili njegove izrade. Svaku uplatnicu i isplatnicu unesenu u program je moguće ispisati na bilo koji željeni format papira, a moguće je ispisati i zbirne liste uplatnica odnosno isplatnica zajedno s ukupnim iznosom. Program je moguće instalirati u više različitih mapa na istom računalu i tako nezavisno voditi više različitih blagajni, na primjer, kunsku i deviznu.

U programu je moguće sistematizirati pojedine svrhe uplate i svrhe isplate kako bi se unos podataka u uplatnice i isplatnice pojednostavnio i ubrzao, a podaci unosili jednostavnim izborom sa liste. Isto se može napraviti i za osobe ili poslovne partnere na čije ime najčešće ispostavljate uplatnice i isplatnice. Program sadrži i nekoliko korisnih izvještaja kroz koje pregledno i jednostavno možete analizirati cjelokupno blagajničko poslovanje u bilo kojem vremenskom periodu. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru. Podatke je moguće izvesti i u običnu tekstualnu datoteku koja onda može biti uključena u neki Word ili Excel dokument.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Glavni dijalog programa Blagajna

Glavni dijalog programa Blagajna

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Pritiskom na tipku Kraj se završava rad s programom. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.

© Programski Centar