PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM BLAGAJNA
program za vođenje blagajničkog poslovanja


BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJI

Jedan od osnovnih ciljeva programa Blagajna je upravo jednostavna izrada blagajničkog izvještaja za bilo koji željeni vremenski period. Taj vremenski period može biti jedan dan, više dana, tjedan, mjesec itd. Sve što trebate napraviti za izradu blagajničkog izvještaja je unijeti početni datum razdoblja u polje Datum od, konačni datum razdoblja u polje Datum do i pritisnuti tipku Napravi blag. izvještaj. Program će tada automatski pronaći sve uplatnice i isplatnice koje ulaze u zadani vremenski period te izračunati stari saldo, ukupnu uplatu i isplatu u navedenom periodu, novi saldo i zbrojiti novac naveden u specifikaciji novca. Svi ti podaci će biti upisani u za to predviđena polja. Blagajnički izvještaji se izrađuju na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Blagajnički izvještaji

Blagajnički izvještaji

Obrazac je podijeljen na dva dijela. U gornjem dijelu (tablici) se nalazi popis svih napravljenih blagajničkih izvještaja. Za svaki izvještaj trebate definirati njegov broj (polje Broj izvještaja) te početni i konačni datum razdoblja za koji želite napraviti izvještaj (polja Datum od i Datum do). Program prilikom izrade izvještaja u obzir uzima i oba granična datuma. Ostala polja korisnik ne treba popunjavati jer će njih program izračunati i popuniti automatski na način kako će biti opisano u nastavku.

U donjem dijelu obrasca se nalazi popis svih uplatnica i isplatnica koje ulaze u zadani vremenski period za koji se izrađuje blagajnički izvještaj i specifikacija novca u trenutku izrade blagajničkog izvještaja. Tu se još nalazi i dio za unos proizvoljne napomene o blagajničkom izvještaju. Podaci u donjem dijelu se odnose na onaj blagajnički izvještaj koji je u tom trenutku odabran u gornjoj tablici. Neki blagajnički izvještaj se u gornjoj tablici izabire jednostavnim klikom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane. Trenutno odabrani (označeni) blagajnički izvještaj ima plavu boju pozadine.

Pojedina stranica donjeg dijela obrasca se odabire pritiskom miša na naziv iznad nje. U prvi list (stranicu) pod nazivom Uplate i isplate nije potrebno unositi nikakve podatke jer će na taj list program automatski unijeti sve uplatnice i isplatnice koje ulaze u zadani vremenski period za koji se blagajnički izvještaj izrađuje. Jedan primjer prvog lista sa popisom svih uplata i isplata koje ulaze u vremenski period za koji se blagajnički izvještaj izrađuje je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajnički izvještaj - Uplate i isplate

Blagajnički izvještaj - Uplate i isplate

Na drugom listu pod nazivom Specifikacija novca trebate pobrojati novac koji u trenutku izrade blagajničkog izvještaja imate u blagajni i te podatke unijeti u pripadajuća polja tablice koja su podijeljena prema postojećim apoenima novca. Ne trebate računati ukupne iznose apoena niti ih upisivati u polje Iznos jer će to program napraviti automatski nakon pritiska tipke Napravi blag. izvještaj. Jedan primjer stranice sa specifikacijom novca u blagajni je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajnički izvještaj - Specifikacija novca

Blagajnički izvještaj - Specifikacija novca

Na zadnji list pod nazivom Napomena možete unijeti neki proizvoljan komentar ili napomenu u vezi blagajničkog izvještaja.

Izrada novog blagajničkog izvještaja je vrlo jednostavna. Najprije se u gornjoj tablici unese novi blagajnički izvještaj pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice i popune se polja Broj izvještaja, Datum od i Datum do. Kao broj izvještaja možete navesti bilo koju oznaku koja će vam omogućiti lakše praćenje napravljenih izvještaja. U polja Datum od i Datum do unosite početni i konačni datum razdoblja za koje pravite izvještaj. Granice razdoblja su također uključene u izradu izvještaja. Na primjer, ako izvještaj želite napraviti samo za jedan dan onda u polje Datum od i Datum do unesite isti datum. Ostala polja ne trebate popunjavati jer će ih program izračunati i popuniti automatski.

Već sada možete pritisnuti i tipku Pohrani da bi taj novi blagajnički izvještaj ostao evidentiran te ga možete odabrati (označiti) pritiskom na zaglavlje s njegove lijeve strane (ako već nije označen). Sada možete unijeti potrebne podatke na pojedine stranice donjeg dijela obrasca. Kao što je već rečeno, na prvu stranicu (Uplate i isplate) nije potrebno unositi nikakve podatke već možete jedino na drugi list (Specifikacija novca) unijeti popis novca i to samo količine pojedinih apoena u polje Količina. Iznose pojedinih apoena će program izračunati automatski. Jedino iznos pobrojanog sitnog novca unosite direktno u polje Iznos. Na list Napomena možete ako želite upisati neki proizvoljan komentar ili napomenu.

Nakon toga jednostavno pritisnite tipku Napravi blag. izvještaj. Program će tada automatski popuniti prvu stranicu s popisom uplatnica i isplatnica koje ulaze u zadani vremenski period, u drugom listu će izračunati pojedine iznose apoena novca (polje Iznos) te izračunati stari slado, ukupnu uplatu, ukupnu isplatu, novi saldo te ukupni zbroj novca i te podatke unijeti u gornju tablicu. Ako u blagajni nemate nikakvih nepravilnosti (viškova, manjkova itd.) tada bi se podatak u polju Novi saldo trebao slagati s podatkom u polju Zbroj novca odnosno stanje na uplatnicama i isplatnicama bi trebalo odgovarati pobrojanom novcu u blagajni u trenutku izrade blagajničkog izvještaja.

Ovime je izrada blagajničkog izvještaja završena i možete ga pohraniti pritiskom na tipku Pohrani. Svaki blagajnički izvještaj možete ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis blag. izvještaja. Nakon toga će program formirati pregled ispisa i prikazati ga u pregledniku. To onda možete ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru. Jedan primjer ispisa blagajničkog izvještaja je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis blagajničkog izvještaja

Ispis blagajničkog izvještaja

Više o samom unosu podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete pronaći u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac