PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
program za vođenje financijskog knjigovodstva


KNJIŽENJA U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

U ovom dijelu programa se odvijaju sva knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Evidencija u koju se unose knjiženja je napravljena tako da bi proces knjiženja bio što pregledniji, jednostavniji i razumljiv čak i početnicima u vođenju dvojnog knjigovodstva. Knjižiti se mogu sve vrste temeljnica kao što su ulazni računi, izlazni računi, izvatci sa žiro računa itd., ali i posebno napravljeni nalozi za knjiženje koji mogu sadržavati i zbirne podatke iz ostalih (analitičkih) dijelova knjigovodstva poduzetnika. Svako knjiženje dokumenta u financijsko knjigovodstvo se obavlja samo jedanput, a program sve druge evidencije kao što su dnevnik financijskog knjigovodstva i glavna knjiga financijskog knjigovodstva formira potpuno automatski čime se proces knjiženja bitno ubrzava. Ovdje se također unosi i početno stanje financijskog knjigovodstva koje je potrebno knjižiti kao prvu temeljnicu. Jedan primjer obrasca za unos svih knjiženja u financijsko knjigovodstvo je prikazan na sljedećoj slici:

Knjiženja u financijsko knjigovodstvo

Knjiženja u financijsko knjigovodstvo

Evidencija knjiženja je podijeljena na dva dijela (tablice). U gornjoj tablici se nalaze osnovni podaci svake pojedine temeljnice koja se knjiži, a u donjoj tablici se nalaze stavke i protustavke svakog pojedinog knjiženja. Ovdje je važno napomenuti da se podaci u donjoj tablici odnose samo na onu temeljnicu koja je u tom trenutku odabrana (označena) u gornjoj tablici. Pojedina temeljnica se označava pritiskom miša na zaglavlje s njezine lijeve strane, a označena temeljnica poprima plavu boju pozadine.

Svako novo knjiženje temeljnice se odvija tako da se najprije u gornju tablicu unese jedan novi zapis pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi sa lijeve strane gornje tablice. U novounesenom zapisu se obavezno moraju popuniti polja Datum, Vrsta tem. i Broj tem., a u polje Opis se može unijeti neki proizvoljni opis tog knjiženja. Polja Duguje, Potražuje i Saldo u gornjoj tablici nije potrebno popunjavati jer će ta polja program popuniti automatski. U polje Datum unosite datum knjiženja, u polju Vrsta tem. se sa liste izabire vrsta temeljnice koja se knjiži, a koja može biti početno stanje, izlazni račun, ulazni račun, izvadak sa žiro-računa i slično, a može biti i neka posebno napravljena temeljnica u obliku naloga za knjiženje, a koja može sadržavati neke zbirne podatke i veći broj stavki i protustavki. Pojedine vrste temeljnica je moguće definirati u pomoćnoj tablici Vrste temeljnica da bi se ubrzao unos podataka. U polje Broj tem. se unosi broj temeljnice koja se knjiži. Kad ste popunili navedena polja u gornjoj tablici možete pritisnuti tipku Pohrani da bi promjene koje ste unijeli ostale zapamćene, a novounesena temeljnica ostala evidentirana,

Sada lijevom tipkom miša označite novounesenu temeljnicu u gornjoj tablici pritiskom na zaglavlje s njezine lijeve strane (ako već nije označena) i možete početi unos pojedinih stavki i protustavki tog knjiženja u donju tablicu. U donju tablicu može biti unesen neograničeni broj stavki i protustavki zavisno od toga šta zahtijeva knjiženje neke konkretne temeljnice. Nove stavke i protustavke se u donju tablicu unose pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi sa lijeve strane donje tablice. Kod unosa neke stavke ili protustavke je u polje Konto potrebno unijeti broj konta na koji se knjiži, a program će automatski popuniti polje Naziv konta s nazivom tog konta kako ga imate definirano u kontnom planu. U polja Duguje i Potražuje upisujete iznose pojedinih stavki i protustavki.

Kod svakog knjiženja u financijsko knjigovodstvo zbroj stupca Duguje mora biti jednak zbroju stupca Potražuje. Da bi se izbjeglo ručno zbrajanje i provjeravanje pogotovo ako je za neko knjiženje unesen veći broj stavki i protustavki te da bi mogućnost formalnih pogrešaka unosa podataka bila potpuno eliminirana, program pruža mogućnost jednostavne provjere napravljenog knjiženja. Nakon što ste unijeli sve stavke i protustavke nekog knjiženja jednostavno pritisnite tipku Izračunaj saldo. Program će tada automatski zbrojiti sve podatke u stupcu Duguje u donjoj tablici i taj podatak unijeti u polje Duguje u gornjoj tablici. Isto će napraviti i s poljem Potražuje. Nakon toga će izračunati polje Saldo u gornjoj tablici. Ako je knjiženje pravilno provedeno njegov saldo mora biti "0.00" što znači da su dugovna i potražna strana tog knjiženja u ravnoteži. Sukladno ovome će i podaci u dnevniku i na kontima glavne knjige također biti usklađeni i koherentni, pa neće postojati potreba za bilo kakvom kontrolom formalne ispravnosti unesenih podataka, za usklađivanjem dnevnika i glavne knjige i slično. Na kraju cijelog postupka knjiženja pritisnite tipku Pohrani da bi cijelo napravljeno knjiženje ostalo evidentirano.

Pritiskom na tipku Ispis temeljnice možete trenutno odabranu (označenu) temeljnicu knjiženja u financijsko knjigovodstvo ispisati na pisač. Jedan primjer ispisa proknjižene temeljnice je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis knjiženja u financijsko knjigovodstvo

Ispis knjiženja u financijsko knjigovodstvo

Na samom početku rada s programom je potrebno unijeti početno stanje financijskog knjigovodstva koje predstavlja početni saldo svakog pojedinog konta na koji je bilo knjiženja. Podaci o trenutnom saldu svakog pojedinog konta se najlakše mogu dobiti iz bruto bilance. Više riječi o izradi bruto bilance u ovom programu će biti kasnije. Ukoliko ste program počeli koristiti negdje u sredini poslovne godine, a do tada ste koristili neki drugi program ili knjigovodstvo vodili ručno, tada jednostavno napravite bruto bilancu ili na neki drugi način saldirajte konta na koja je bilo knjiženja, zatim te podatke o početnim saldima pojedinih konta unesite u ovaj program kao početno stanje i dalje možete raditi s ovim programom.

Početno stanje financijskog knjigovodstva je najbolje unijeti kao početnu (prvu) temeljnicu pod nazivom temeljnice "Početno stanje", a zatim u donju tablicu unijeti sva početna salda pojedinih konta, a koja mogu biti dugovna ili potražna. Dakle, i temeljnicu "Početno stanje" unosite kao i svaku drugu temeljnicu. Na kraju unosa temeljnice početnog stanja je također potrebno pritisnuti tipku Izračunaj saldo jer i saldo temeljnice početnog stanja kao i svake druge proknjižene temeljnice mora biti "0.00", tj. dugovna i potražna strana moraju biti u ravnoteži. Jedan primjer unosa prve temeljnice s unesenim početnim stanjem financijskog knjigovodstva je prikazan na sljedećoj slici:

Početno stanje financijskog knjigovodstva

Početno stanje financijskog knjigovodstva

Početno stanje financijskog knjigovodstva možete unijeti i iz bruto bilance korištenjem tipke Import koja se nalazi s lijeve strane donje tablice. Taj pristup možete koristiti kod prijelaza iz jedne godine u drugu. Na primjer, ako ste financijsko knjigovodstvo za 2019. godinu vodili u mapi "Financijsko2019", a za 2020. godinu u mapi "Financijsko2020", tada na kraju 2019. napravite bruto bilancu za 2019. godinu i podatke iz te bruto bilance izvezite u bilo koju datoteku korištenjem tipke Eksport za početno stanje koja se nalazi u bruto bilanci. Zatim u financijskom knjigovodstvu za 2020. godinu kao prvu temeljnicu unesite temeljnicu početnog stanja te korištenjem tipke Import učitajte podatke iz one datoteke u koju ste pohranili bruto bilancu za 2019. godinu. Na taj način možete izbjeći ručni unos početnog stanja odnosno prijepis podataka iz bruto bilance prethodne godine. Na kraju još samo pritisnite tipku Izračunaj saldo da bi program izračunao saldo cijele temeljnice, to pohranite i već možete nastaviti raditi dalje u novoj godini. Više riječi o bruto bilanci će biti nešto kasnije.

Više o samoj tehnici unosa podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete vidjeti u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac