PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
program za vođenje financijskog knjigovodstva


KONTNI PLAN

Ova evidencija sadrži kontni plan prema kojem se odvijaju sva knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Uz program se isporučuje RRIF-ov kontni plan za poduzetnike, a koji svaki poduzetnik može naknadno promijeniti i uskladiti s prirodom svog poslovanja. U kontni plan se mogu unositi novi konti, brisati već postojeći ili jednostavno mijenjati nazive pojedinih konta. Pri tome treba imati u vidu da brojevi pojedinih konta moraju biti jedinstveni i ne smiju se ponavljati. Jedan primjer RRIF-ovog kontnog plana je prikazan na sljedećoj slici:

Kontni plan

Kontni plan

Polje Konto sadrži broj konta, a polje Naziv konta sadrži njegov naziv. Novi konto možete unijeti na bilo koje mjesto u kontnom planu tako što ćete mišem označiti onaj konto ISPRED kojeg želite unijeti novi konto, a onda pritisnuti tipku Umetni zapis. Program će tada na to mjesto unijeti novi zapis, a vi u njega onda možete unijeti željeni broj i naziv konta. Pojedini konto možete obrisati iz kontnog plana tako što ćete taj konto označiti mišem, a zatim pritisnuti tipku Briši zapis. Program će tada obrisati označeni konto. Novi konto možete unijeti i na sami kraj kontnog plana korištenjem tipke Dodaj zapis. Sve promjene koje ste napravili u kontnom planu možete pohraniti pritiskom na tipku Pohrani.

© Programski Centar Karlovac