PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
program za vođenje financijskog knjigovodstva


REKAPITULACIJA PO KONTIMA

Rekapitulacija po kontima financijskog knjigovodstva je slična bruto bilanci s tom razlikom što je ovaj izvještaj moguće napraviti za bilo koji nivo financijskog knjigovodstva. Nivo za koji se izvještaj izrađuje je moguće odabrati u polju Nivo. Moguće je odabrati bilo koji nivo između 1 i 9. Na primjer, ako se stavi Nivo=3 program će napraviti rekapitulaciju svih troznamenkastih konta. Pri tome će četveroznamenkasta (analitička) konta biti zbrojena onom troznamenkastom kontu kojem pripadaju. Jedan primjer rekapitulacije po kontima za Nivo=3 je prikazan na sljedećoj slici:

Rekapitulacija po kontima (troznamenkasta konta)

Rekapitulacija po kontima (troznamenkasta konta)

Ako se, pak, postavi Nivo=1 i pritisne tipka Napravi rekapitulaciju, program će zbirnu rekapitulaciju napraviti za cijele razrede kontnog plana. Jedan primjer rekapitulacije po kontima za Nivo=1 je prikazan na sljedećoj slici:

Rekapitulacija po kontima (razredi kontnog plana)

Rekapitulacija po kontima (razredi kontnog plana)

Ovaj izvještaj je koristan za izradu bilance i drugih financijskih izvještaja prilikom izrade kojih je potrebno znati kakvo je zbirno stanje financijskog knjigovodstva po pojedinim razredima, grupama kontiju ili troznamenkastim kontima.

Napravljenu rekapitulaciju po kontima je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis.

© Programski Centar Karlovac