PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM KALKULACIJE
program za izradu kalkulacija


UVOD U KALKULACIJE

Kalkulacije je program za izradu kalkulacija prodajnih cijena sve vrste trgovačke robe. Program je moguće koristiti i u maloprodaji i u veleprodaji. Kalkulacije je moguće raditi postupkom zidanja prodajne cijene ili poći od neke unaprijed definirane maloprodajne ili veleprodajne cijene, pa računati pripadajući postotak marže. Za svaki proizvod za koji se radi kalkulacija je potrebno unijeti svega nekoliko podataka, a sve ostalо računanje program obavlja automatski. U kalkulaciju je moguće uključiti i razne druge vrste troškova kao što su troškovi transporta, špedicije, carina ili posebni porez uz automatsku raspodjelu tih troškova na pojedine proizvode u kalkulaciji prema njihovom udjelu u ukupnoj fakturiranoj vrijednosti kalkulacije. Proizvodi se u kalkulaciju mogu unositi preko njihovog naziva ili preko šifre kako god je pojedinom korisniku praktičnije u poslovanju. Za svaki proizvod je moguće unijeti i njegovu sliku. Jednom definirani proizvod ili dobavljač se u kalkulacije mogu unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste čime se proces unosa podataka u program i sama izrada kalkulacija bitno pojednostavnjuju i ubrzavaju.

U programu je moguće napraviti i razne korisne izvještaje za detaljniju analizu procesa nabave robe i formiranja cijena kao što je izvještaj o ukupnoj nabavi pojedinih proizvoda i njihovim prosječnim nabavnim cijenama itd. Program automatski izrađuje i analitičke kartice nabave proizvoda kroz koje se na pregledan način može pratiti kronologija i tijek nabave svakog pojedinog proizvoda. Ukoliko u međuvremenu dođe do promjene stope PDV-a novu stopu PDV-a jednostavno promijenite u programu i nastavite raditi dalje. Sve napravljene kalkulacije ostaju pohranjene, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač, uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte ili jednostavno izvesti u običnu tekstualnu datoteku koja onda može biti uključena u neki Word ili Excel dokument. Broj kalkulacija koje je moguće napraviti je neograničen.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Glavni dijalog programa Kalkulacije

Glavni dijalog programa Kalkulacije

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Pritiskom na tipku Kraj se završava rad s programom. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.

© Programski Centar Karlovac