PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM KUPCI I DOBAVLJAČI
program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa


KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA

U ovaj dio programa se unose svi ispostavljeni izlazni računi bez obzira na to da li su oni do tog trenutka naplaćeni ili nisu. Ovakav pristup je i u skladu s načinom obračuna PDV-a na izlazne račune poslovnih subjekata koji su u sustavu poreza na dobit jer se u tom slučaju PDV obračunava na sve ispostavljene izlazne račune bez obzira da li su oni u tom trenutku naplaćeni ili ne. Svaki pojedini izlazni račun je u knjigu izlaznih računa dovoljno unijeti samo jednom, a evidentiranje njegove naplate se može unijeti odmah ili naknadno kada račun bude naplaćen. Obrazac knjige izlaznih računa je prikazan na sljedećoj slici:

Knjiga izlaznih računa

Knjiga izlaznih računa

Za svaki pojedini izlazni račun je moguće evidentirati slijedeće podatke:

Novi izlazni račun se unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane tablice i popune se podaci o izlaznom računu. Za svaki ispostavljeni izlazni račun trebate definirati barem sljedeće podatke: Broj računa, Datum, Vrijednost, PDV, Iznos i Veza s PDV obrascem. U polje Datum naplate je potrebno unijeti datum naplate računa. Ukoliko datum naplate nije unesen smatra se da taj račun nije naplaćen.

Za svaki uneseni izlazni račun je potrebno popuniti polje Veza s PDV obrascem. Ovo polje je povezano sa šifrarnikom Veze knjige IRA s PDV obrascem, pa je željeni podatak moguće izabrati sa liste. Namjena ovog polja je da se svaki uneseni izlazni račun poveže s odgovarajućom stavkom na PDV obrascu kojoj po svojoj prirodi ta vrsta računa pripada te da onda program može automatski napraviti izvještaj za lako i brzo popunjavanje PDV obrasca. Najčešće će izlazni računi biti povezani sa stavkom "OPOREZIVE - 25%" jer se ta stavka najčešće odnosi na redovno izdavanje izlaznih računa. No, svaki račun je moguće povezati i sa bilo kojom drugom stavkom unesenom u šifrarnik Veze knjige IRA s PDV obrascem.

U programu je na jednostavan način moguće na pisač ispisati sve ili samo neke izlazne račune. Sve one račune koje želite ispisati na pisač označite povlačenjem miša preko njihovih lijevih zaglavlja. Nakon toga pritisnite tipku Ispis i program će automatski formirati pregled ispisa označenih izlaznih računa i prikazati ga u pregledniku. Taj pregled možete onda ispisati na pisač. Jedan primjer ispisa knjige izlaznih računa je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis knjige izlaznih računa

Ispis knjige izlaznih računa

Knjigu izlaznih računa je moguće voditi i kontinuirano. Knjigu ulaznih računa također. To znači da se prilikom stupanja u novo obračunsko razdoblje ne pravi prijelaz već se jednostavno nastavi raditi dalje. Ovakav pristup je moguć zato jer je sve izvještaje u programu moguće izrađivati za bilo koje željeno vremensko razdoblje, pa će tom prilikom program ionako izdvojiti samo one račune koji ulaze u zadano razdoblje. Sukladno tome, stari izlazni računi koji spadaju u staro obračunsko razdoblje mogu ostati pohranjeni u knjizi izlaznih računa i oni neće smetati.

Više detalja o samom unosu podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete pronaći u dijelu Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac