PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM KUPCI I DOBAVLJAČI
program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa


KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Knjiga ulaznih računa je po svom obliku i funkcionalnosti gotovo identična knjizi izlaznih računa. Postupak unosa podataka pojedinih računa se odvija na isti način kao kod knjige izlaznih računa. Ovdje je potrebno evidentirati sve primljene ulazne račune, a datum plaćanja pojedinog ulaznog računa je potrebno unijeti u stupac Datum plaćanja. Jedan primjer knjige ulaznih računa je prikazan na sljedećoj slici:

Knjiga ulaznih računa

Knjiga ulaznih računa

Svaki ulazni račun koji unosite u knjigu ulaznih računa može imati oznaku "R-1", oznaku "R-2" ili može biti bez oznake. Oznaku "R-2" imaju računi koje ispostavljaju poslovni subjekti koju su u sustavu poreza na dohodak (obično obrtnici i samostalna zanimanja), a ne u sustavu poreza na dobit koji ispostavljaju račun s oznakom "R-1" (od 1.7.2013. pisanje oznake "R-1" nije obavezno). Razlika je u tome što kod računa s oznakom "R-2" pretporez možete odbiti tek nakon što je taj račun PLAĆEN. Sukladno tome i ovaj program prilikom izrade izvještaja Obračun pretporeza (o kojem će više riječi biti kasnije) u obzir uzima sve primljene "R-1" račune (ili račune bez oznake) i samo one "R-2" račune koji su PLAĆENI.

U knjizi ulaznih računa je polje Veza s PDV obrascem povezana sa šifrarnikom Veze knjige URA s PDV obrascem, pa tu vezu možete za svaki račun odabrati s liste. Ulazni računi će vjerojatno najčešće biti povezivani sa stavkom "PRETPOREZ - 25%".

Ispis knjige ulaznih računa

Ispis knjige ulaznih računa

© Programski Centar Karlovac