PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM KUPCI I DOBAVLJAČI
program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa


OBRAČUN PDV-a

S obzirom na to da su podaci uneseni u knjigu izlaznih računa zakonska podloga na osnovu koje se vrši obračun PDV-a tada i ovaj program pruža mogućnost jednostavne izrade izvještaja o ukupnom PDV-u sadržanom u ispostavljenim izlaznim računima. Namjena ovog izvještaja je brzo i jednostavno popunjavanje PDV obrasca. Prilikom izrade izvještaja program analizira podatke unesene u knjigu izlaznih računa, a zatim izračunate ukupne iznose i ukupni PDV grupira prema polju Veza s PDV obrascem. Sve što korisnik treba napraviti je prepisati podatke iz ovako dobivenog izvještaja u odgovarajuće stavke na PDV obrascu. Na primjer, podatke dobivene za vezu s PDV obrascem "OPOREZIVE - 25%" je potrebno prepisati u stavku PDV obrasca koja se odnosi na redovne isporuke po 25% PDV-a. Na isti način je potrebno prenijeti i sve ostale vrijednosti i PDV pojedinih izračunatih stavki.

Izvještaj se kod inicijalnog pokretanja izrađuje za cijelu tekuću godinu (od 1.1. do 31.12), no moguće ga je kao i svaki drugi izvještaj izraditi i za bilo koji željeni vremenski period. U ovaj izvještaj se uključuju svi izlazni računi koji ulaze u zadani vremenski period bez obzira na to da li su naplaćeni ili nisu, a što je i u skladu s načinom obračuna PDV-a za obveznike sustava poreza na dobit na koje se ovaj izvještaj i odnosi. Dakle, na sve ispostavljene izlazne račune se obračunava PDV bez obzira na to da li su oni naplaćeni ili nisu. Jedan primjer izvještaja o ukupnom PDV-u sadržanom u izlaznim računima u zadanom vremenskom periodu je prikazan na sljedećoj slici:

Kupci i dobavljači - Obračun PDV-a

Kupci i dobavljači - Obračun PDV-a

© Programski Centar Karlovac