PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM KUPCI I DOBAVLJAČI
program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa


OBRAČUN PRETPOREZA

Ovaj izvještaj je po svom obliku analogan izvještaju Obračun PDV-a koji se izrađivao na osnovu podataka iz knjige izlaznih računa s tom razlikom što se u ovom slučaju radi o obračunu pretporeza sadržanom u primljenim ulaznim računima unesenim u knjigu ulaznih računa. Namjena ovog izvještaja je također jednostavno popunjavanje PDV obrasca jer program automatski računa iznose pojedinih stavki PDV obrasca i korisnik izračunate ukupne vrijednosti treba samo prepisati na PDV obrazac. Na primjer, podatke dobivene za "PRETPOREZ - 25%" je potrebno prenijeti u pripadajuću stavku PDV obrasca koja se odnosi na pretporez od 25%. Ovaj izvještaj se inicijalno izađuje za cijelu tekuću godinu (od 1.1. do 31.12.), a moguće ga je izraditi i za bilo koji drugi željeni vremenski period. Jedan primjer izvještaja obračuna pretporeza je prikazan na sljedećoj slici:

Kupci i dobavljači - Obračun pretporeza

Kupci i dobavljači - Obračun pretporeza

Obračun pretporeza se izrađuje u skladu sa sustavom poreza na dobit, pa se u izvještaj uključuju svi primljeni ulazni računi s oznakom "R-1" (ili bez ikakve oznake) bez obzira na to da li su plaćeni ili nisu te samo oni ulazni računi s oznakom "R-2" koji su PLAĆENI. Da je neki račun plaćen se vidi po tome što u polju Datum plaćanja postoji datum plaćanja računa. Za primljene, a neplaćene "R-2" račune, obveznik sustava poreza na dobit nema pravo povrata pretporeza, pa tako program to i tretira.

© Programski Centar Karlovac