PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM LOKO VOŽNJA
program za evidenciju loko vožnji


LOKO VOŽNJE PRIVATNIM VOZILIMA

U ovom dijelu programa se vodi popis svih privatnih vozila zaposlenika koji se koriste u svrhu obavljanja loko vožnji te vožnje tim vozilima. Izgled obrasca za unos loko vožnji odvoženih privatnim vozilima i način evidentiranja pojedinih vožnji su praktično identični već opisanom u slučaju službenih vozila, pa to neće biti ponovo opisivano. Jedina razlika je u tome što je među podatke o privatnom vozilu dodano i prezime i ime vlasnika vozila, a među podatke o pojedinim loko vožnjama su dodani potrebni stupci za obračun naknade za korištenje privatnog vozila u službene svrhe. Evidencija loko vožnji privatnim vozilima se vodi na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Loko vožnje privatnim vozilima

Loko vožnje privatnim vozilima

Na slici je vidljivo da su na kraj donje tablice u koju se unose loko vožnje dodani stupci za obračun naknade za korištenje privatnog vozila u službene svrhe. Pri tome se kod obračuna koristi i propisana naknada po kilometru koja treba biti definirana u tablici postavkama loko vožnji i trenutno je ta naknada 2.00 kune po kilometru. Tamo definirana naknada po kilometru se u svaku pojedinu loko vožnju unosi automatski prilikom unosa nove loko vožnje u donju tablicu. Također, program automatski pravi novi obračun neke loko vožnje ukoliko u toj loko vožnji promijenite početno ili konačno stanje brojača kilometar sata (polja Brojač poč. i Brojač kraj) ili ako u polju Ostali troškovi unesete ili promijenite podatak. U to polje se unose posebni troškovi loko vožnje kao što su parkiranje, cestarna i slično.

Za razliku od evidentiranja loko vožnji službenim vozilima ovdje podaci s brojača kilometar sata najčešće neće biti u nizu, tj. konačno stanje brojača na kraju prethodne vožnje može, ali i ne mora, biti početno stanje brojača sljedeće loko vožnje, zato jer će vlasnik privatnog vozila to vozilo, osim u službene svrhe, zasigurno koristiti i za svoje privatne potrebe, pa onda ni podaci s brojača kilometar sata neće u ovoj evidenciji biti u nizu, tj. bit će s diskontinuitetima.

© Programski Centar Karlovac