PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM LOKO VOŽNJA
program za evidenciju loko vožnji


LOKO VOŽNJE SLUŽBENIM VOZILIMA

U ovom dijelu programa se vodi evidencija službenih vozila i svih loko vožnji odvoženih službenim vozilima poslovnog subjekta. Cjelokupni proces unosa podataka se odvija na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Loko vožnje službenim vozilima

Loko vožnje službenim vozilima

Obrazac je podijeljen na dva dijela, tj. tablice. U gornjoj tablici se nalazi popis svih službenih vozila koja se mogu koristiti za obavljanje loko vožnji, a u donju tablicu se unose loko vožnje obavljene određenim službenim vozilom. Ovdje je važno napomenuti, da se loko vožnje u određenom trenutku prikazane u donjoj tablici odnose isključivo na ono službeno vozilo koje je u tom trenutku odabrano (označeno) u gornjoj tablici. Pojedino službeno vozilo se u gornjoj tablici odabire (označava) jednostavnim pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane. Trenutno odabrano vozilo u gornjoj tablici ima plavu boju pozadine.

Unos novog službenog vozila u gornju tablicu se odvija pritiskom miša na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice i onda se popune podaci za to vozilo kao što su njegov registracijski broj (polje Reg. broj) i marka (polje Marka) i pritisne tipka Pohrani da bi novouneseno vozilo ostalo evidentirano. Nakon unosa novog vozila će u donju tablicu biti moguće unositi i sve loko vožnje odvožene tim službenim vozilom.

U donju tablicu jednostavno unosite loko vožnje odvožene nekim službenim vozilom. Loko vožnje u određenom trenutku prikazane u donjoj tablici odnose se isključivo na ono vozilo koje je u tom trenutku odabrano (označeno) u gornjoj tablici. Ako za neko službeno vozilo želite unijeti novu loko vožnju tada to vozilo odaberite (označite) u gornjoj tablici, a u donju tablicu unesite novu loko vožnju. Svaka nova loko vožnja se u donju tablicu unosi pritiskom miša na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane donje tablice.

Za svaku unesenu loko vožnju je potrebno definirati podatke kao što su datum obavljene vožnje, prezime i ime djelatnika koji je obavio vožnju, početno i konačno stanje brojača kilometar sata te odredište i svrhu loko vožnje. Podatak o broju prijeđenih kilometara će program izračunati i unijeti automatski nakon unosa ili promjene početne ili konačne vrijednosti brojača kilometar sata. Pojedine djelatnike te uobičajena odredišta i svrhe loko vožnji možete unaprijed definirati u njihovim tablicama, pa ćete te podatke moći jednostavno odabirati sa liste i nećete ih morati unositi ručno. Na taj način ćete ujedno i bitno ubrzati unos potrebnih podataka o loko vožnjama. Nakon unosa loko vožnje ili više loko vožnji odjednom, potrebno je pritisnuti tipku Pohrani da bi promjene ostale zapamćene. Datum svake loko vožnje se mora unijeti da bi one bile uključene u izradu izvještaja o odvoženim loko vožnjama. Ukoliko se datum neke loko vožnje ne unese onda ona neće biti uključena u izradu izvještaja.

Kod unosa loko vožnji za pojedino službeno vozilo će najčešće biti slučaj da je konačno stanje brojača kilometar sata prethodne vožnje ujedno i početno stanje brojača sljedeće vožnje, tj. da će podaci s brojača kilometar sata pojedinog službenog vozila najčešće biti u neprekinutom nizu.

Sve loko vožnje odvožene pojedinim službenim vozilom možete ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis vožnji. Ako za neko službeno vozilo ne želite ispisati sve odvožene loko vožnje, već samo neke, tada željene vožnje označite u donjoj tablici i pritisnite tipku Ispis vožnji. Program će tada za pojedino vozilo ispisati samo one loko vožnje koje ste označili u donjoj tablici. No, za ispis odvoženih loko vožnji pojedinim službenim vozilima ćete vjerojatno češće koristiti ispis iz izvještaja o odvoženim loko vožnjama zato jer tamo možete definirati bilo koji željeni vremenski period za koji želite napraviti pojedini izvještaj i onda jednostavno ispisati samo podatke koji ulaze u definirani vremenski period, bez obzira da li je taj period mjesec, tjedan ili neki drugi period. Jedan primjer ispisa loko vožnji za određeno službeno vozilo je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis loko vožnji službenim vozilom

Ispis loko vožnji službenim vozilom

Više o samoj tehnici unosa podataka u tablice, njihovoj izmjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete vidjeti u dijelu Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac