PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM NAJAM
program za evidenciju najma opreme i uređaja


EVIDENCIJA NAJMA

Ovo je centralni i glavni dio programa jer se u njemu odvija unos svih podataka o izajmljivanju opreme i uređaja i njihovom vraćanju. Svako iznajmljivanje opreme i uređaja se odvija preko vlastitog dokumenta naslovljenog na poslovnog partnera koji iznajmljuje opremu, pri čemu jedan dokument o najmu može obuhvaćati iznajmljivanje i više različite opreme i uređaja. Cjelokupni unos podataka se odvija preko obrasca prikazanog na sljedećoj slici:

Evidencija najma

Evidencija najma

Obrazac je podijeljen na dva dijela odnosno dvije tablice. U gornjem dijelu se nalaze osnovni podaci svakog dokumenta najma, a u donjoj tablici se u određenom trenutku nalazi popis iznajmljene opreme onog dokumenta o najmu koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Odabirom drugog dokumenta u gornjoj tablici, u donjoj tablici će se prikazati iznajmljena oprema koja je unesena u taj dokument. Pojedini dokument se u gornjoj tablici odabire (označava) klikom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane.

Gornja tablica sadrži osnovne podatke svakog dokumenta o najmu. U stupac Broj najma je moguće unijeti bilo koji broj ili oznaku određenog dokumenta o najmu, pri čemu je moguće koristiti i neki vlastiti način označavanja dokumenata ukoliko to želite. Datum i vrijeme dokumenta o najmu program popunjava automatski prilikom unosa novog dokumenta, no te podatke je moguće naknadno i promijeniti. U stupcu Partner je s liste poslovnih partnera prethodno definiranih u pomoćnoj tablici Partneri moguće odabrati nekog od njih, a program će zatim automatski popuniti polja Adresa, Mjesto te OIB ili PDV ID ukoliko su oni za tog poslovnog partnera definirani u tablici Partneri.

Zatim je u stupcu Broj dana potrebno definirati broj dana na koliko se oprema obuhvaćena tim dokumentom o najmu iznajmljuje. Program će nakon unosa tog podatka automatski izračunati točni datum kada oprema ili uređaji trebaju biti vraćeni i taj podatak unijeti u stupac Datum plan. vraćanja koji predstavlja točni datum kada oprema treba biti vraćena. Također je moguće najprije u stupac Datum plan. vraćanja unijeti točan datum vraćanja, pa će program automatski izračunati koliko je to dana i taj podatak unijeti u stupac Broj dana. Moguće je koristiti bilo koji od ta dva načina definiranja planiranog datuma vraćanja. U stupac Sve vraćeno? nije potrebno unositi nikakve podatke, već će taj stupac program popuniti automatski nakon šta sva oprema i uređaji obuhvaćeni tim dokumentom budu vraćeni.

Nakon unosa svih osnovnih podataka dokumenta najma u gornju tablicu, potrebno je u donju tablicu unijeti popis sve opreme i uređaja koji se tim dokumentom iznajmljuju i pripadajuće podatke. Svaku pojedinu opremu, uređaj, alat, strojeve i sve ono što je predmet iznajmljivanja potrebno je najprije unijeti u pomoćnu tablicu Oprema i uređaji, pa ćete ih onda ovdje moći unositi jednostavnim izborom s liste, čime ćete cjelokupni unos podataka bitno pojednostavniti i ubrzati. Svaki pojedini uređaj se odabire prema njegovom nazivu ili prema šifri, kako je kome praktičnije u poslovanju. Zatim je u stupac Iznajmljeno potrebno unijeti količinu iznajmljene opreme koja će najčešće označavati broj komada, a može biti i bilo koja druga mjera.

Ostali podaci u donjoj tablici se popunjavanju nakon vraćanja određene opreme ili uređaja. U stupac Vraćeno je potrebno unijeti koliko komada iznajmljene opreme je u određenom trenutku vraćeno, a u Datum vraćanja je potrebno unijeti sam datum vraćanja opreme ili uređaja. U stupac Vraćeno je potrebno unijeti koliko komada neke opreme ili uređaja je vraćeno, iako nije vraćeno sve. Na primjer, ako je iznajmljeno 3 komada nečega, a u određenom trenutku se vrati 2 komada, potrebno je broj 2 unijeti u stupac Vraćeno, iako nisu vraćena sva 3 komada. Također, nakon unosa datuma vraćanja opreme u stupac Datum vraćanja, program će automatski izračunati broj dana zakašnjenja i taj podatak unijeti u stupac Zakašnjenje.

U slučaju vraćanja manje komada opreme ili uređaja od onog koliko je u tom trenutku iznajmljeno, evidenciju tog događaja je moguće napraviti i tako da se u stupac Vraćeno unese broj vraćenih komada, podatak u stupcu Iznajmljeno promijeni na isti taj broj, tj. na vraćeni broj komada te se u stupac Datum vraćanja unese datum vraćanja tog dijela opreme ili uređaja. Zatim se u tom istom dokumentu u donju tablicu unese jedan novi zapis s podacima te iste opreme koja je vraćena, ali u manjoj količini i u stupac Iznajmljeno unese RAZLIKA između broja iznajmljenih i vraćenih komada, tj. broj komada te opreme koji je još uvijek vani i nije vraćen. Na taj način je za vraćeni dio opreme moguće obračunati eventualno zakašnjenje, a onaj dio koji je još uvijek vani i nije vraćen se tako vodi i dalje sve dok ne bude vraćen.

Nakon što je sva iznajmljena oprema evidentirana određenim dokumentom o najmu i vraćena, program će u gornju tablicu u stupac Sve vraćeno? staviti oznaku Da kako bi se to naznačilo i kako bi korisnik programa lako mogao odrediti koji dokumenti najma su u cijelosti podmireni, a koji nisu. Podmireni dokumenti su oni kod kojih je svaka iznajmljena oprema u cijelosti i vraćena, a nepodmireni dokumenti o najmu su oni kod kojih postoji evidentirana oprema koja još uvijek nije vraćena. Kod nepodmirenih dokumenata je stupac Sve vraćeno? prazan. Detaljnije podatke o cjelokupnom procesu iznajmljivanja i vraćanja opreme i uređaja je moguće dobiti kroz brojne izvještaje i kartice.

Unos jednog novog dokumenta o najmu se odvija tako da se najprije pritisne tipka Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane GORNJE tablice i u novounesenom dokumentu popune polja Broj najma, Partner, Broj dana i Datum plan. vraćanja. Zatim je u donju tablicu potrebno unijeti popis sve opreme i uređaja koji se iznajmljuju. Novi zapis se u donju tablicu unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane DONJE tablice. U novounesenom zapisu je potrebno odabrati naziv ili šifru opreme te unijeti koliko komada se iznajmljuje. Tako napravljeni dokument je moguće pohraniti pritiskom na tipku Pohrani. Nakon vraćanja opreme potrebno je to evidentirati u stupcima Vraćeno i Datum vraćanja kako bi se moglo obračunati eventualno zakašnjenje te na kraju promjene dokumenta pritisnuti tipku Pohrani da bi sve promjene ostale zapamćene.

Svaki napravljeni dokument o najmu je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis dokumenta. Jedan primjer ispisa dokumenta o najmu je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis dokumenta o najmu

Ispis dokumenta o najmu

© Programski Centar Karlovac