PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM NAJAM
program za evidenciju najma opreme i uređaja


STANJE NAJMA

U ovom izvještaju je prikazano stanje najma svakog pojedinog uređaja i opreme. Prikazani su podaci o tome koja ukupna količina nekog uređaja ili opreme je bila iznajmljena, kolika ukupna količina je vraćena te je na osnovu tih podataka izračunato kolika ukupna količina nekog uređaja ili opreme se još uvijek nalazi vani u najmu. Ukoliko razdoblje za koje se izvještaj izrađuje nije definirano, tada će izvještaj prikazivati TRENUTNO stanje najma, tj. u izradu izvještaja će biti uključeni svi dokumenti o najmu uneseni u evidenciju najma. Ukoliko se period izrade izvještaja definira, on će prikazati ukupne iznose iznajmljivanja i vraćanja pojedine opreme ili uređaja samo u tom zadanom razdoblju, pri čemu u stupcu Vani neće biti prikazano trenutno stanje, već razlika između stupaca Iznajmljeno i Vraćeno u zadanom vremenskom periodu. Jedan primjer izvještaja o trenutnom stanju najma je prikazan na sljedećoj slici:

Stanje najma

Stanje najma

© Programski Centar Karlovac