PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM NAJAM
program za evidenciju najma opreme i uređaja


STANJE NAJMA PO PARTNERIMA

U ovom izvještaju je prikazano stanje najma grupirano po poslovnim partnerima. Prikazani su zbirni podaci o tome koju opremu i uređaje je pojedini partner iznajmio i u kojoj količini, koliku količinu je vratio te koliko opreme i uređaja se još uvijek nalazi kod njega. Na taj način je lako moguće vidjeti koji poslovni partneri su vratili svu iznajmljenu opremu, a koji nisu i koja količina se još uvijek nalazi kod njih. Ukoliko se period izrade izvještaja ne definira on će prikazivati TRENUTNO stanje, tj. prilikom izrade izvještaja će u obzir biti uzeti svi dokumenti o najmu uneseni u evidenciju najma. Ukoliko se period izrade izvještaja definira, tada će on prikazivati razliku količina iznajmljene i vraćene opreme i uređaja samo u tom zadanom vremenskom periodu. Stanje najma pojedinog poslovnog partnera je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis izvještaja. Jedan primjer izvještaja o stanju najma partnera je prikazan na sljedećoj slici:

Stanje najma po partnerima

Stanje najma po partnerima

© Programski Centar Karlovac