PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM NAKNADE
program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina


NAKNADE KOJE USKORO ISTIČU

Namjena ovog izvještaja je prikaz svih naknada, pretplata ili članarina koje ističu za određeni, unaprijed definirani, broj dana. Prilikom izrade ovog izvještaja se koristi i dio Postavke gdje je u postavci Broj dana ranije potrebno definirati koliko dana ranije želite da program počne signalizirati o skorom isteku uplaćenih naknada. Na primjer, ukoliko postavku Broj dana ranije postavite na 3, a ovaj izvještaj pokrenete, recimo, 04.07., tada ćete moći vidjeti sve naknade koje ističu u periodu od 04.07. do 07.07. Niti u ovaj izvještaj nije potrebno unositi nikakve nove podatke, već se on izrađuje na osnovu podataka već unesenih u evidenciju naknada i uplata. I ovaj izvještaj se izrađuje samo za aktivne korisnike.

Svaka naknada uključena u ovaj izvještaj je opisana podacima o korisniku, nazivom same naknade, podatkom do kada uplaćena naknada vrijedi i brojem dana koji je preostao do isteka naknade. Ukoliko u stupcu Ističe za (dana) za neku naknadu stoji negativna vrijednost ili 0, znači da je ta naknada već istekla. Ta naknada će se također nalaziti i u izvještaju o isteklim naknadama. Jedan primjer izvještaja o naknadama koje uskoro ističu je prikazan na sljedećoj slici:

Naknade koje uskoro ističu

Naknade koje uskoro ističu

© Programski Centar Karlovac