PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM NAKNADE
program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina


VRSTE NAKNADA

U ovoj tablici je potrebno definirati sve vrste naknada, pretplata, članarina, tarifnih paketa i svih drugih vrsta naknada koje će biti korištene u programu. Namjena ove tablice je da se ovdje definiraju pojedine vrste naknada, njihov period trajanja i pripadajuće cijene te da ih je onda u evidenciju naknada i uplata moguće unositi jednostavnim izborom s liste. Na taj način se cjelokupni proces unosa podataka i rad s programom bitno ubrzavaju i pojednostavnjuju.

Za svaku pojedinu vrstu naknade, pretplate, članarine ili druge vrste usluga je potrebno definirati njen naziv, period trajanja i cijenu. Period trajanja koji možete definirati nije ničim ograničen te može biti definiran u danima, mjesecima ili godinama. Na primjer, ako želite definirati da neka vrsta naknade ima trajanje 20 dana, tada je u stupcu Osnovni period potrebno sa liste odabrati "dan", a u stupac Trajanje unijeti podatak "20". Ako, pak, želite definirati trajanje neke vrste naknade od 3 mjeseca, tada kao osnovni period odaberite "mjesec", a kao trajanje "3".

Razlika između pojedinih osnovnih perioda je u tome, što osnovni period "dan" označava samo jedan dan, osnovni period "mjesec" označava period između istih dana u dva uzastopna mjeseca, na primjer, razdoblje od 05.07. do 05.08., dok osnovni period "godina" označava period između istih dana i mjeseci u dvije uzastopne godine, na primjer, između 05.07.2017. i 05.07.2018. Drugim riječima, osnovni period "mjesec" nema isto značenje kao i 30 dana, s obzirom na to, da, kada se obračunava period od 30 dana, on neće u svakom mjesecu pasti na isti dan, dok ako se koristi period "mjesec" on će u svakom mjesecu pasti na isti dan, bez obzira na broj dana u mjesecu.

U slučaju perioda "mjesec" postoji anomalija da, kada je početni datum perioda npr. 31.01., tada završni datum perioda neće moći biti 31.02. zato jer takav datum ne postoji, već će program umjesto toga kao završni datum perioda staviti 03.03. (ukoliko veljača ima 28 dana). Zbog toga, ukoliko se koristi osnovni period "mjesec" potrebno je da početni dan perioda bude između 1. i 28., npr. 01.01. ili 15.01. ili 28.01., kako bi se izbjegla spomenuta anomalija do koje dolazi zbog različitog broja dana u mjesecu. Ukoliko želite potpunu točnost i jednako trajanje perioda bez obzira na broj dana u mjesecu, tada umjesto perioda "mjesec" možete koristiti npr. period od 30 dana.

Za svaku navedenu vrstu naknade je potrebno definirati i njenu osnovnu cijenu koju će program automatski povući u evidenciju naknada i uplata prilikom odabira pojedine vrste naknade sa liste. Tamo je onda ovu osnovnu cijenu moguće promijeniti ili na nju primijeniti popust. Jedan primjer ove tablice s unesenim nekim vrstama naknade je prikazan na sljedećoj slici:

Vrste naknada

Vrste naknada

© Programski Centar Karlovac