PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM OBRT
program za vođenje knjigovodstva obrtnika


DUGOTRAJNA IMOVINA

U ovoj tablici se vodi popis dugotrajne imovine (osnovnih sredstava) nekog obrta i na kraju godine bilježi pripadajuća amortizacija. Kod rada s ovom tablicom se koristi i šifrarnik amortizacijsih skupina u kojem se nalaze unaprijed definirane pojedine amortizacijske skupine osnovnih sredstava i pripadajuće stope otpisa. Ova tablica ima ulogu DI obrasca gdje unosite podatke o amortizaciji pojedinih osnovnih sredstava u nekoj godini. Jedan primjer tablice za evidenciju amortizacije dugotrajne imovine je prikazan na sljedećoj slici:

Obrt - Amortizacija dugotrajne imovine

Obrt - Amortizacija dugotrajne imovine

© Programski Centar Karlovac