PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM OBRT
program za vođenje knjigovodstva obrtnika


EVIDENCIJA TRAŽBINA

U evidenciju tražbina se unose svi ispostavljeni negotovinski računi. Računi se evidentiraju nakon njihovog ispostavljanja, pri čemu se ne mora čekati da oni budu naplaćeni da bi ih se evidentiralo. Obrtnici koji su u sustavu PDV-a i na odgovarajući način sve ispostavljene račune evidentiraju u knjizi izlaznih računa ne moraju voditi evidenciju tražbina. Obrtnici koji nisu u sustavu PDV-a obavezni su voditi ovu evidenciju. Nakon što je neki račun naplaćen tada se u polje Datum naplate upisuje datum kada je naplaćen. Na ovaj način je iz evidencije tražbina moguće vidjeti sve potrebne podatke o ispostavljanju i naplati računa. Nakon što je pojedini račun naplaćen mora ga se evidentirati u knjizi primitaka. Jedan primjer evidencije tražbina je prikazan na sljedećoj slici:

Evidencija tražbina

Evidencija tražbina

U polja Broj računa, Ozn. i Datum unosite osnovne podatke o računu. U polje Ozn. možete unijeti oznaku računa "R-2" ako račun ispostavljate drugom poslovnom subjektu. U polju Partner možete s liste izabrati poslovnog partnera na koga se račun odnosi. Ovo polje je povezano s pomoćnom tablicom Partneri, pa podatke o pojedinom poslovnom partneru treba prvo tamo definirati. Nakon odabira naziva poslovnog partnera program će automatski popuniti polja Adresa, Mjesto i OIB ili PDV ID s podacima koje ste za tog poslovnog partnera definirali u tablici partnera. U poljima Vrijednost, PDV i Iznos unosite vrijednost, PDV i ukupni iznos računa (vrijednost+PDV). Nakon naplate računa u polje Datum naplate treba unijeti datum kada je račun naplaćen i prenijeti ga u knjigu primitaka. U polje Napomena možete unijeti neki dodatni komentar o samom računu, njegovoj naplati, navesti broj izvatka sa žiro-računa na osnovu kojeg je račun naplaćen i slično.

Naplaćene račune možete jednostavno i automatski prenijeti u knjigu primitaka tako što ćete te zapise, tj. račune označiti (jedan ili više njih), a zatim pritisnuti tipku Prenesi u knjigu primitaka. Pojedini zapis se označava pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane i označeni zapis poprima plavu boju pozadine. Program će tada sve označene račune prenijeti u knjigu primitaka. Pri tome nije potrebno da knjiga primitaka bude otvorena da bi preneseni naplaćeni računi bili vidljivi. Oni će biti vidljivi nakon novog pokretanja knjige primitaka. U prenesenim podacima će u knjizi primitaka biti potrebno samo sa liste odabrati određenu vrstu primitka. Kao datum će u knjigu primitaka biti prenesen datum naplate pojedinog izdanog računa definiran u polju Datum naplate jer je pojedine račune u knjizi primitaka potrebno evidentirati tek nakon što su oni stvarno i naplaćeni.

© Programski Centar Karlovac