PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM OBRT
program za vođenje knjigovodstva obrtnika


KNJIGA PRIMITAKA

Da bi se dobilo na jasnoći i preglednosti programa i unosa podataka, knjiga primitaka i izdataka je podijeljena na dva dijela: knjigu primitaka i knjigu izdataka. Knjiga primitaka se koristi za evidentiranje svih poslovnih primitaka koje je obrtnik imao, pri čemu se poslovnim primitkom koji treba unijeti u knjigu primitaka smatra samo onaj primitak koji je stvarno i NAPLAĆEN. Dakle, primjenjuje se "princip blagajne" i evidentiraju se samo stvarni primitci. Poslovne primitke je moguće evidentirati pojedinačno, npr. svaki pojedini naplaćeni izlazni račun ili ih je moguće evidentirati u zbirnom iznosu, npr. sve zbrojene račune na kraju radnog dana. Bitno je da svi primitci na ovaj ili onaj način budu evidentirani. Jedan primjer knjige primitaka je prikazan na sljedećoj slici:

Knjiga primitaka

Knjiga primitaka

Popunjavanje knjige primitaka je vrlo jednostavno. U polje Temeljnica unosite broj dokumenta na osnovu kojeg vršite knjiženje, a to je obično broj računa ili neka zbirna temeljnica u kojoj je zbrojeno više pojedinačnih računa ili nekih drugih dokumenata manjeg iznosa. Time se dobiva na preglednosti i brzini unosa podataka. U polje Datum unosite datum temeljnice što je obično datum ostvarenog primitka, a u polju Partner možete s liste odabrati ili direktno unijeti naziv poslovnog partnera od koga je primitak ostvaren. Popunjavanje ovog polja nije obavezno, ali može biti korisno za kasniju analizu ostvarenih primitaka. U polju Vrsta primitka je s liste potrebno odabrati jednu od uobičajenih vrsta primitaka kao što su gotovina, žiro-račun i slično. U polje Vrijednost unosite vrijednost (osnovicu) temeljnice, u polje PDV iznos PDV-a, a u polje Iznos ukupni iznos primitka, dakle Vrijednost + PDV. Svi ti podaci su u pravilu već sadržani u svakom računu ili zbirnoj temeljnici, pa se unos podataka praktično svodi na to da se ti podaci jednostavno prepišu u knjigu primitaka. U polje Opis možete unijeti neki opis knjiženja ili opis dodatnog dokumenta na osnovu kojeg vršite knjiženje kao što je izvadak sa žiro-računa i slično.

Unesene podatke možete pohraniti pritiskom na tipku Pohrani, a ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis. Ukoliko nijedan zapis nije odabran (označen) za ispis, program će ispisati cijelu tablicu. Ukoliko želite ispisati samo neke određene zapise, označite ih pritiskom miša na zaglavlje s njihove lijeve strane i pritisnite tipku Ispis. Program će tada ispisati samo te označene zapise. Prilikom formiranja ispisa program će automatski napraviti i zbrojeve pojedinih stupaca i to uključiti u ispis. Jedan primjer ispisa knjige primitaka je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis knjige primitaka

Ispis knjige primitaka

Za automatski unos podataka u knjigu primitaka postoji u knjizi izlaznih računa i u evidenciji tražbina tipka Prenesi u knjigu primitaka korištenjem koje se veći broj zapisa iz tih evidencija može automatski prenijeti u knjigu primitaka i tako izbjeći opetovani unos istih podataka. Više riječi o automatskom prijenosu podataka u knjigu primitaka će biti u poglavlju o knjizi izlaznih računa i poglavlju o evidenciji tražbina.

Više detalja o unosu podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete pronaći u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac