PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM OBRT
program za vođenje knjigovodstva obrtnika


KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Svi poslovni subjekti koji su u sustavu PDV-a moraju voditi odgovarajuće evidencije na osnovu kojih će se moći utvrditi njihova obaveza za PDV. U knjizi ulaznih računa se evidentiraju svi primljeni računi pri čemu je uz sam primitak računa moguće evidentirati i njegovo plaćanje. To je omogućeno preko polja Datum plaćanja koje ostaje prazno sve dok se određeni račun ne plati. Tek nakon plaćanja računa se u polje Datum plaćanja unosi datum kada je račun plaćen te se on evidentira u knjizi izdataka. Na taj način je moguće na vrlo jednostavan način pratiti zaprimanje i plaćanje računa te na osnovu podataka u knjizi ulaznih računa lako utvrditi iznos pretporeza koji poslovni subjekt može ostvariti. Jedan primjer knjige ulaznih računa je prikazan na sljedećoj slici:

Knjiga ulaznih računa

Knjiga ulaznih računa

U polja Broj računa, Ozn. i Datum unosite osnovne podatke o računu. U polje Ozn. možete unijeti oznaku računa ("R-1" ili "R-2"). U polju Partner možete s ponuđene liste odabrati poslovnog partnera na koga se račun odnosi. Ovo polje je povezano s pomoćnom tablicom Partneri, pa podatke o pojedinom poslovnom partneru treba prvo tamo definirati. Nakon odabira naziva poslovnog partnera program će automatski popuniti polja Adresa, Mjesto i OIB ili PDV ID s podacima koje ste za tog poslovnog partnera definirali u tablici partnera. U poljima Vrijednost, PDV i Iznos unosite vrijednost, PDV i ukupni iznos računa (vrijednost+PDV). Nakon plaćanja računa treba u polje Datum plaćanja unijeti datum kada je račun plaćen i račun prenijeti u knjigu izdataka. U polje Napomena se može unijeti neki dodatni komentar o samom računu, njegovom plaćanju, navesti broj izvatka sa žiro-računa na osnovu kojeg je račun plaćen i slično.

Svaki uneseni ulazni račun je potrebno povezati s određenom stavkom PDV obrasca u koju taj račun spada. Ova informacija se onda koristi da bi program automatski mogao izračunati ukupne iznose ulaznih računa i napraviti izvještaj za jednostavno popunjavanje PDV obrasca. Popunjavanje PDV obrasca na osnovu tako pripremljenih podataka je vrlo jednostavno jer se svodi na to da izračunate vrijednosti jednostavno prepišete iz izvještaja na PDV obrazac. Svaki račun je s točno određenom stavkom PDV obrasca povezan preko polja Veza s PDV obrascem kao što je prikazano na sljedećoj slici:

Knjiga ulaznih računa - Veza knjige URA s PDV obrascem

Knjiga ulaznih računa - Veza knjige URA s PDV obrascem

U polju Veza s PDV obrascem je upisana veza između određenog računa u ovoj knjizi i odgovarajuće stavke u PDV obrascu. Pozivom izrade izvještaja za izračun ukupnih vrijednosti knjige ulaznih računa moguće je dobiti zbrojene vrijednosti grupirane po pojedinim stavkama PDV obrasca, a zatim ih jednostavno prepisati na PDV obrazac. Moguće vrijednosti polja Veza s PDV obrascem definirane su u šifrarniku Veze knjige URA s PDV obrascem i te vrijednosti nije potrebno mijenjati osim u slučaju promjene zakonskih propisa. Da bi se ispravno mogla odrediti priroda nekog računa i njegovo mjesto u PDV obrascu potrebno je imati nešto iskustva u načinu obračuna PDV-a.

Podatke unesene u knjigu ulaznih računa je moguće pohraniti pritiskom na tipku Pohrani, a ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis. I u ovoj knjizi program automatski zbraja pojedine stupce i zbroj unosi na dno ispisa. Jedan primjer ispisa knjige ulaznih računa je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis knjige ulaznih računa

Ispis knjige ulaznih računa

Plaćene račune (jedan ili više njih) je moguće jednostavno prenijeti u knjigu izdataka tako što ćete te račune označiti, a zatim pritisnuti tipku Prenesi u knjigu izdataka. Pojedini račun se označava pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane i on poprima plavu boju pozadine. Pri tome nije potrebno da knjiga izdataka bude otvorena da bi preneseni plaćeni računi bili vidljivi u njoj i da bi se operacija prijenosa uspješno izvela. Oni će biti vidljivi nakon novog pokretanja knjige izdataka. U prenesenim podacima će u knjizi izdataka biti potrebno samo sa liste odabrati vrstu izdatka. Kao datum će u knjigu izdataka biti prenesen datum plaćanja pojedinog računa definiran u polju Datum plaćanja jer je pojedine račune iz knjige ulaznih računa potrebno u knjizi izdataka evidentirati tek nakon što su oni stvarno i plaćeni.

© Programski Centar Karlovac