PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM OBRT
program za vođenje knjigovodstva obrtnika


PRIMITCI UKUPNO

Izvještaj o ukupnim primitcima daje ukupne iznose primitaka grupirano po vrsti primitka za neki željeni vremenski period koji može biti cijela godina ili bilo koji drugi period. Vremenski period se zadaje unosom početnog i konačnog datuma u polja Datum od i Datum do. Nakon pritiska tipke Napravi izvještaj program će automatski analizirati knjigu primitaka i napraviti izvještaj za zadani vremenski period. U izvještaju su prikazani ukupni iznosi pojedinih vrsta primitaka u zadanom vremenskom periodu. Ovaj izvještaj je naročito pogodan kada je na kraju godine potrebno popuniti prijavu poreza na dohodak, a koja se na osnovu ovog izvještaja može vrlo lako popuniti. Primjer jednog izvještaja o ukupnim primitcima je prikazan na sljedećoj slici:

Primitci ukupno

Primitci ukupno

© Programski Centar Karlovac