PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM PROIZVODNJA
program za praćenje proizvodnje


RADNI NALOZI

Cjelokupni tijek proizvodnje evidentirate u ovom dijelu programa putem radnih naloga. Izrada radnih naloga se sastoji u definiranju proizvodnje jednog ili više proizvoda ili poluproizvoda čije normative imate unaprijed definirane u evidenciji Normativi. Zbog toga je za svaki proizvod ili poluproizvod potrebno najprije u evidenciji normativa definirati njegove standardne utroške materijala, pa je tek onda taj proizvod moguće unositi u radne naloge. Dakle, proizvodnja se zasniva na unaprijed utvrđenim normativima proizvodnje pojedinih proizvoda. Sama izrada radnih naloga je relativno jednostavna i odvija se na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Radni nalozi

Radni nalozi

Obrazac je podijeljen na dva dijela, tj. dvije tablice. U gornjoj tablici definirate osnovne podatke o pojedinim radnim nalozima kao što su njegov broj, datum i vrijeme, naziv poslovnog partnera po čijoj narudžbi se proizvodnja odvija ili naziv organizacijske jedinice na koju se radni nalog odnosi ako je radni nalog dio uobičajenog tijeka proizvodnje. Poželjno je da datum i vrijeme izrade radnog naloga bude definirano zbog kvalitetnijeg praćenja kronologije dokumenata. Nazive pojedinih poslovnih partnera i organizacijskih jedinica možete definirati u evidenciji Partneri, pa u radne naloge unositi jednostavnim izborom s liste. Moguće je definirati i kraći opis radnog naloga koji može sadržavati bilo koji željeni tekst, ali nije obavezno. Više detalja o radnom nalogu i tijeku proizvodnje možete unijeti u dio Napomena.

U donjoj tablici definirate sve proizvode i poluproizvode koje želite proizvesti i njihove pripadajuće količine, a program onda u skladu s unaprijed definiranim normativima utrošaka materijala za njihovu proizvodnju automatski izračunava sav materijal koji je za to potrebno utrošiti. Ovdje je važno napomenuti da se podaci u donjoj tablici odnose isključivo na onaj radni nalog koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Pojedini radni nalog se u gornjoj tablici označava pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane i označeni zapis poprima plavu boju pozadine.

Donja tablica se sastoji iz nekoliko listova (stranica) koji sadrže podatke radnog naloga. Pojedina stranica donje tablice se odabire jednostavnim klikom miša na njen naziv koji se nalazi iznad nje.

Prvi od tih listova je Proizvodi. Na njega unosite proizvode i poluproizvode koje želite proizvesti i njihove pripadajuće količine. Postupak unosa proizvoda koje želite proizvesti je vrlo jednostavan. Svaki novi proizvod unosite pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane donje tablice, a onda u stupcu Proizvod sa liste odaberete normativ proizvoda kojeg želite proizvesti, a koji unaprijed imate definiran u evidenciji Normativi. U polje Količina unosite količinu koju želite proizvesti. Količina može biti bilo koji broj i može sadržavati bilo koji broj decimala. Ostale podatke o proizvodu (Šifra proizvoda i Mjera) će program popuniti automatski s podacima o tom proizvodu ili poluproizvodu kako ste ih definirali u evidenciji normativa. Istim postupkom unosite koliko god želite proizvoda i poluproizvoda i njihove količine. Jedan primjer stranice Proizvodi je prikazan na sljedećoj slici:

Radni nalog - Proizvodi

Radni nalog - Proizvodi

To je sve što se tiče unosa podataka u radni nalog od strane korisnika. Nakon što ste unijeli sve proizvode i poluproizvode koje želite proizvesti možete pritisnuti tipku Obračunaj radni nalog. Program će tada automatski prema definiranim normativima obračunati sav utrošeni materijal i te podatke automatski unijeti na list donje tablice pod nazivom Materijal. Na list Materijal nije potrebno unositi nikakve podatke već će ih program unijeti automatski. Jedan primjer lista Materijal je prikazan na sljedećoj slici:

Radni nalog - Materijal

Radni nalog - Materijal

Na zadnji list radnog naloga pod nazivom Napomena možete unijeti bilo kakav dodatni tekst, komentar, napomenu ili sugestiju u vezi obavljanja radnog naloga, tijeka proizvodnje ili bilo čega drugog što smatrate bitnim.

Novi radni nalog se unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice i popune se osnovni podaci o radnom nalogu. Zatim se taj radni nalog označi (ako već nije označen) i možete početi unos proizvoda i poluproizvoda koje želite proizvesti u donju tablicu na list Proizvodi u stupac Proizvod. Taj unos će se uglavnom odvijati tako da sa liste unaprijed definiranih normativa pojedinih proizvoda i poluproizvoda odabirete one koje želite proizvesti i unosite željene količine. Nakon unosa svih proizvoda potrebno je pritisnuti tipku Obračunaj radni nalog da bi program automatski obračunao sav potreban materijal. Na kraju pritisnite tipku Pohrani da bi sve promjene napravljene na radnom nalogu ostale pohranjene.

Pritiskom na tipku Ispis radnog naloga je odabrani radni nalog moguće ispisati na pisač. Jedan primjer ispisa radnog naloga je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis radnog naloga

Ispis radnog naloga

Više detalja o samoj tehnici unosa podataka u tablice njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete vidjeti u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac