PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM PROIZVODNJA 2
program za praćenje proizvodnje


UVOD U PROIZVODNJU 2

Proizvodnja 2 je program za kvalitetno praćenje cjelokupnog tijeka proizvodnog procesa počevši od zaprimanja materijala u proizvodnju, preko izrade i obračuna radnih naloga, utrošenog materijala i kalkulacije proizvodne cijene proizvoda i poluproizvoda, pa do izlaza gotovih proizvoda iz proizvodnje. Osnovne karakteristike programa su vrlo visok stupanj automatiziranosti te praktično neograničene mogućnosti definiranja normativa za proizvodnju proizvoda i poluproizvoda i njihovo jednostavno uključivanje u radne naloge. Program se može koristiti u svim oblicima proizvodnje, a posebno je pogodan za one djelatnosti koje imaju uhodanu proizvodnju prema normativima jer se jednom definirani normativ može onda neograničeni broj puta koristiti u radnim nalozima. Uz utrošeni materijal u radnim nalozima je moguće evidentirati i sve druge vrste troškova koji se pojavljuju u proizvodnji i uključiti ih u kalkulaciju proizvodne cijene proizvoda. Osim kroz sustav radnih naloga sve proizvode, poluproizvode i materijal je na skladištu proizvodnje moguće zaduživati i razduživati i direktno čime se postiže da svaki korisnik može program najbolje prilagoditi prirodi svoje djelatnosti i načinu poslovanja.

Program uključuje i jednostavno vođenje skladišta proizvodnje te cjelokupnu izradu, pohranu i ispis svih potrebnih skladišnih dokumenata kao što su primke, otpremnice, izdatnice, predatnice i ostali skladišni dokumenti. Svi proizvodi, poluproizvodi i materijal se na skladištu proizvodnje vode po njihovoj vrsti, količini i automatski izračunatim prosječnim nabavnim (proizvodnim) cijenama, a što je u skladu i s međunarodnim računovodstvenim standardima. Sve skladišne kartice proizvoda, poluproizvoda i materijala se izrađuju potpuno automatski, a u svakom trenutku je moguće imati i uvid u stanje i saldo svakog pojedinog proizvoda, poluproizvoda i materijala. Svi proizvedeni proizvodi i utrošeni materijal se automatski evidentiraju na njihovim skladišnim karticama tako potpuno eliminirajući dvostruki unos podataka. Gotovo sve osnovne podatke za rad s programom je dovoljno definirati samo jednom, a onda u sve dijelove programa unositi jednostavnim izborom s liste. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Glavni dijalog programa Proizvodnja 2

Glavni dijalog programa Proizvodnja 2

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Pritiskom na tipku Kraj se završava rad s programom. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.

© Programski Centar Karlovac