PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM PROIZVODNJA 2
program za praćenje proizvodnje


NORMATIVI

Ovaj dio programa je osnova za izradu radnih naloga jer je ovdje potrebno definirati normative svih proizvoda i poluproizvoda koje ćete kasnije unositi u radne naloge. Program pruža gotovo neograničene mogućnosti izrade normativa pojedinih proizvoda i poluproizvoda jer je osim standardnog definiranja proizvodnje proizvoda iz osnovnog materijala moguće definirati i normative proizvodnje poluproizvoda iz materijala, zatim proizvoda iz poluproizvoda i materijala ili bilo koju drugu mogućnost u kojoj je moguće kombinirati neograničeni broj materijala, poluproizvoda i proizvoda. Na taj način je svaki korisnik u mogućnosti da program i definiranje normativa u potpunosti prilagodi prirodi svoje djelatnosti i načinu poslovanja. Nije potrebno odmah definirati sve moguće normative već ih je moguće unositi i naknadno kako se pojavljuju u tijeku poslovanja i procesu proizvodnje. Normativi proizvoda i poluproizvoda se izrađuju na obascu prikazanom na sljedećoj slici:

Normativi proizvoda

Normativi proizvoda

Sam izgled i način unosa podataka u tablice je vrlo sličan kao i kod radnih naloga, pa to neće biti ponovo opisivano. Dakle, u gornjoj tablici se nalazi popis svih normativa proizvoda ili poluproizvoda, a u donjoj tablici su u određenom trenutku prikazane količine materijala (ili poluproizvoda) onog proizvoda koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici.

U stupcu Proizvod (u gornjoj tablici) je potrebno navesti naziv proizvoda ili poluproizvoda koji će se proizvesti prema zadanom normativu. Svaki normativ se odnosi na proizvodnju jednog proizvoda ili poluproizvoda. Pojedine proizvode i poluproizvode koje planirate proizvoditi je potrebno najprije definirati u tablici Proizvodi, materijal, pa ćete njihove nazive u normative moći unositi jednostavnim izborom s liste. Za svaki normativ je u stupcu Količina (također gornja tablica) potrebno definirati i normiranu količinu proizvoda ili poluproizvoda koja je obuhvaćena normativom. Taj podatak može biti "1" što znači da se normirane količine utroška materijala odnose na jednu jedinicu proizvedenog proizvoda. No, taj podatak može biti i bilo koji drugi broj različit od "1". Ovaj drugi način je posebno pogodan ako radite neke interne normative, tj. sami mjerite i određujete koliko kojeg materijala je potrebno utrošiti za proizvodnju određene količine nekog proizvoda, a da ne bi morali preračunavati količine materijala potrebne za proizvodnju jedne jedinice proizvoda.

Nakon što ste u gornjoj tablici definirali proizvod ili poluproizvod na koji se normativ odnosi u donjoj tablici je za njega potrebno definirati normirani materijal (ili poluproizvode) koji je potrebno utrošiti za njegovu proizvodnju. Normirani materijal se u donju tablicu unosi na stranicu Materijal. Da bi se unos materijala odvijao što jednostavnije poželjno je da pojedine uobičajeno korištene vrste materijala (i poluproizvoda ako će se oni koristiti u ulozi materijala) najprije definirate u tablici Proizvodi, materijal, pa ćete materijal u normative moći unositi jednostavnim izborom s liste. Svaki normativ proizvoda se može sastojati iz jednog ili više materijala. Za svaki uneseni materijal je potrebno definirati i njegovu normiranu količinu u polju Količina. Sve količine je moguće unositi na bilo koji željeni broj decimala. Jedan primjer definiranja materijala u normativu je prikazan na sljedećoj slici:

Normativ proizvoda - Materijal

Normativ proizvoda - Materijal

Na list Napomena je moguće unijeti bilo kakav željeni tekst ili komentar u vezi konkretnog normativa, materijala ili bilo čega drugog što u vezi napravljenog normativa smatrate bitnim. Jednom definirani normativ je u radne naloge moguće unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste. Svaki napravljeni normativ je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis normativa.

© Programski Centar Karlovac