PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM PROIZVODNJA 2
program za praćenje proizvodnje


STANJE SKLADIŠTA

Izvještaj o stanju skladišta prikazuje ukupni ulaz, izlaz te trenutno stanje i saldo svakog pojedinog proizvoda i materijala. Stupac Stanje sadrži trenutno stanje na skladištu određenog proizvoda i materijala što se tiče njegove količine, a stupac Saldo što se tiče njegove vrijednosti. Da bi prikazano trenutno stanje proizvoda i materijala na skladištu bilo ispravno, tj. odgovaralo stvarnom trenutnom stanju, na samom početku korištenja programa je potrebno unijeti početno stanje skladišta. U ovom izvještaju nije potrebno unositi nikakve nove podatke jer ga program izrađuje potpuno automatski na osnovu već postojećih podataka unesenih u skladišne dokumente. Izvještaj je isprva sortiran prema nazivu pojedinog proizvoda i materijala, no moguće ga je sortirati i prema njegovoj šifri tako da se pritisne zaglavlje iznad stupca Šifra. Jedan primjer izvještaja o stanju proizvoda i materijala na skladištu je prikazan na sljedećoj slici:

Skladište 2 - Stanje skladišta

Skladište 2 - Stanje skladišta

Ukoliko ne definirate nikakav vremenski period ovaj izvještaj će prikazati trenutno stanje svakog pojedinog proizvoda i materijala na skladištu. To pod uvjetom da ste ispravno unijeli početno stanje skladišta i sve skladišne dokumente koji su na bilo koji način mijenjali stanje skladišta. Ako, pak, želite vidjeti kako se kretalo zaduživanje i razduživanje skladišta samo u nekom određenom vremenskom periodu, tada je u polja Datum od i Datum do potrebno unijeti željeno vremensko razdoblje i pritisnuti tipku Napravi izvještaj. Program će tada napraviti izvještaj o kretanju proizvoda i materijala na skladištu samo za to željeno vremensko razdoblje, pri čemu polja Stanje i Saldo neće predstavljati trenutno stanje i saldo nekog proizvoda ili materijala na skladištu već naprosto razliku ulaza i izlaza u zadanom vremenskom periodu.

Ovaj izvještaj možete koristiti i za prijenos početnog stanja skladišta u sljedeću godinu ukoliko skladište ne vodite kontinuirano nego svaku godinu posebno. U tom slučaju kod izrade ovog izvještaja nemojte unositi nikakav datum perioda za koji se izvještaj izrađuje, pa će se u njemu prikazati trenutno stanje svakog proizvoda i materijala na skladištu. Korištenjem tipke Eksport za početno stanje možete trenutno stanje pohraniti u bilo koju datoteku, a zatim u dijelu programa Skladišni dokumenti tu datoteku učitati u početno stanje sljedeće godine korištenjem tipke Import. Na primjer, ako ste skladište za 2019. godinu vodili u mapi "Skladiste2019", a za 2020. godinu želite voditi u mapi "Skladiste2020", tada na kraju 2019. godine napravite ovaj izvještaj i pohranite ga u bilo koju datoteku koristeći tipku Eksport za početno stanje. Zatim u programu koji vodite za 2020. godinu u evidenciji Skladišni dokumenti unesite dokument početnog stanja kao prvi dokument i korištenjem tipke Import u donju tablicu učitajte pohranjene podatke stanja skladišta s kraja prošle godine.

© Programski Centar Karlovac