PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RAČUNI
program za izradu računa, predračuna i ponuda


UVOD U RAČUNE

Računi je program za izradu, ispis i pohranu računa (faktura), predračuna i ponuda te njihovu kasniju analizu u obliku raznih izvještaja. Osnovna karakteristika programa je jednostavnost i fleksibilnost definiranja i unosa podataka i brzina izrade svakog pojedinog računa, predračuna ili ponude. Program mogu jednako koristiti i firme i obrtnici i svi drugi korisnici te se može koristiti u svim vrstama djelatnosti bez obzira da li prodajete samo proizvode, samo usluge ili oboje. Jednom definirani proizvod, usluga, poslovni partner ili način plaćanja se onda u sve račune, predračune i ponude može unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste čime se unos podataka bitno pojednostavnjuje i ubrzava. Sve proizvode i usluge je moguće unositi prema njihovom nazivu ili prema šifri (kataloškom broju) kako god je pojedinom korisniku praktičnije u poslovanju. Za svaki proizvod je moguće unijeti i njegovu sliku te na vrlo jednostavan način pregledavati unesene slike proizvoda. Cijene proizvoda i usluga je moguće definirati s uključenim PDV-om ili bez njega i tako program potpuno prilagoditi izradi maloprodajnih, veleprodajnih i svih drugih potrebnih vrsta računa. Ukoliko se u međuvremenu promijeni stopa PDV-a ili cijena nekog proizvoda ili usluge jednostavno te podatke sami promijenite u programu i nastavite raditi dalje.

Svaki napravljeni i ispostavljeni predračun i ponuda se nakon realizacije može praktično jednim klikom miša prenijeti u račune i na taj način u potpunosti izbjeći dvostruki ili višestruki unos istih podataka. Za sve račune, predračune i ponude je moguće definirati i neograničeni broj predložaka dodatnog teksta odnosno komentara i na taj način izradu i sadržaj svakog računa, predračuna i ponude u potpunosti prilagoditi načinu svog poslovanja. Svaki račun, predračun i ponudu je moguće ispisati i u eurima prema važećem tečaju eura. U programu je za bilo koji željeni vremenski period moguće napraviti brojne izvještaje o ispostavljenim računima grupirane po raznim kriterijima za njihovu lakšu analizu, a na analitičkim karticama prodaje se može kronološki pratiti tijek prodaje pojedinih proizvoda i obavljenih usluga. Svi napravljeni računi, predračuni i ponude ostaju pohranjeni i moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i jednostavno poslati poslovnom partneru ili kupcu. Podatke je moguće prenijeti i u bilo koji Word ili Excel dokument.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Glavni dijalog programa Računi

Glavni dijalog programa Računi

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Pritiskom na tipku Kraj se završava rad s programom. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.

© Programski Centar Karlovac