PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RAČUNI
program za izradu računa, predračuna i ponuda


PREDRAČUNI

U ovom dijelu programa se izrađuju predračuni. Tehnika unosa podataka u predračune je praktično ista kao i kod izrade računa, pa neće biti ponovo opisivana. Jedan primjer obrasca za izradu predračuna je prikazan na sljedećoj slici:

Predračuni

Predračuni

U dijelu PODNOŽJE možete izabrati neko podnožje (dodatni tekst) koje ste definirali u tablici Podnožja za predračune ili taj dodatni tekst možete unijeti ručno. Tako napravljeni predračun možete ispostaviti potencijalnom kupcu. Ukoliko dođe do realizacije predračuna tada taj predračun možete jednostavno pretvoriti u račun. Najprije je u gornjoj tablici potrebno odabrati (označiti) onaj predračun koji želite prenijeti u račune, a zatim pritisnuti tipku Prenesi u račune. Program će tada sve podatke iz odabranog predračuna unijeti kao novi račun u evidenciju Računi. Sve što trebate napraviti u tom novounesenom računu je eventualno promijeniti njegov broj te odabrati novo podnožje (dodatni tekst) i već imate gotov račun koji možete ispostaviti kupcu. Da bi se predračun uspješno prebacio u račune nije potrebno, a niti poželjno, da imate otvorenu evidenciju računa jer program prebacivanje u nju vrši i kada nije otvorena, a prebacivanje je vidljivo s njezinim novim pokretanjem.

Sve napravljene predračune je moguće pohraniti, ispisati na pisač ili uključiti u neku poruku elektronske pošte na isti način kao i račune. Jedan primjer ispisa predračuna je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis predračuna

Ispis predračuna

Pritiskom na tipku Ispis EUR moguće je trenutno odabrani predračun ispisati u eurima prema trenutno važećem ili u trenutku izrade predračuna važećem tečaju eura. Program za datum predračuna unesen u stupac Datum pronalazi u evidenciji Tečaj eura u tom trenutku važeći tečaj eura, preračunava sve iznose iz kuna u eure i prikazuje ispis predračuna. Jedan primjer ispisa predračuna u eurima je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis predračuna u eurima

Ispis predračuna u eurima

© Programski Centar Karlovac