PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RECEPCIJA
program za vođenje recepcijskog poslovanja


LISTA ODLAZAKA

Lista odlazaka sadrži popis gostiju koji bi trebali napustiti vaš smještajni objekt na određeni dan ili u određenom vremenskom periodu. Ovaj izvještaj se izrađuje na osnovu podataka unesenih u evidenciju računa na list Lista gostiju i to na osnovu datuma unesenog u polje Datum odjave, a koji predstavlja datum kad se završava boravak gosta ili gostiju. I ovaj izvještaj se može napraviti samo za jedan dan ili za bilo koji željeni vremenski period. Nakon početnog pokretanja izvještaja program će listu odlazaka napraviti za današnji datum, a vi onda možete izvještaj napraviti i za bilo koji drugi željeni dan ili period. Jedan primjer liste odlazaka je prikazan na sljedećoj slici:

Lista odlazaka

Lista odlazaka

© Programski Centar Karlovac