PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RECEPCIJA
program za vođenje recepcijskog poslovanja


PODJELA SEZONE ZA USLUGE

U ovoj tablici definirate periode sezone koji će se koristiti prilikom izrade cjenika osnovnih usluga. Potrebno je definirati barem jedan period sezone (od 1.1. do 31.12. tekuće godine) da bi se mogle unijeti cijene u cjenik osnovnih usluga. Maksimalno se može definirati 12 perioda u sezoni. U polje Datum od je potrebno unijeti početni datum perioda, a u polje Datum do završni datum. Jedan primjer sa definiranih 6 perioda u sezoni je prikazan na sljedećoj slici:

Podjela sezone za usluge

Podjela sezone za usluge

Periodi sezone koje ovdje definirate će se pojaviti u zaglavljima stupaca u cjeniku osnovnih usluga i onda ćete tamo moći unijeti različite cijene osnovnih usluga za različite periode sezone. Prelaskom u sljedeću godinu, u ovoj tablici promijenite samo godinu kod svih definiranih perioda, pa već postojeći cjenik osnovnih usluga možete koristiti i u novoj godini.

© Programski Centar Karlovac