PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RECEPCIJA
program za vođenje recepcijskog poslovanja


PONUDE

Kao ni vođenje evidencije rezervacija smještaja, tako ni evidentiranje napravljenih ponuda smještaja gostima ili partnerima nije obavezno koristiti. No, svaki iznajmljivač koji sa potencijalnim gostima, partnerima i turističkim agencijama posluje preko ponuda i rezervacija smještaja može koristiti i ovaj dio programa. Ovaj dio programa je posebno pogodan kada su u pitanju uplate akontacija za rezervaciju smještaja jer je na svakoj napravljenoj ponudi moguće automatski izračunati i iznos potrebne akontacije, a koja je obično određeni postotak od ukupnog iznosa cijene smještaja i onda cijelu ponudu, uključujući i iznos i način uplate potrebne akontacije, dostaviti gostu, partneru ili turističkoj agenciji. Po svojim osnovnim karakteristikama obrazac za izradu ponuda je uglavnom identičan obrascu za izradu računa i obrascu za izradu rezervacija, pa detalji o načinu rada s obrascem neće biti ponovo opisivani. Obrazac za izradu ponuda smještaja i ostalih usluga je prikazan na sljedećoj slici:

Ponude u turizmu

Ponude u turizmu

U polje Broj ponude se unosi broj ponude, u polje Datum se unosi datum ponude i tako dalje i s ostalim podacima. U ponudama su na kraju osnovnih podataka dodana dva stupca: Akontacija (%) i Akontacija. Njihova namjena je da bi se na ponudi lako mogla definirati i izračunati akontacija koju gost ili partner treba platiti da bi rezervirao smještaj.

Proces izrade ponude je vrlo jednostavan: Najprije u gornju tablicu unesete jednu novu ponudu i u njoj popunite osnovne podatke, a možete popuniti i polje Akontacija (%) gdje unosite postotak akontacije koji treba biti uplaćen da bi se mogla obaviti rezervacija smještaja. U donju tablicu unosite osnovne usluge (na list Usluge) i eventualno dodatne usluge (na list Dodatne usluge) koje su dio vaše ponude gostu ili partneru. Kad unesete sve usluge i nakon što pritisnete tipku Izračunaj ukupne iznose program će napraviti izračun ponude i ako ste definirali postotak akontacije bit će izračunat i iznos akontacije koji treba biti uplaćen u svrhu rezervacije smještaja. Izračunati iznos akontacije će biti unesen u polje Akontacija u gornjoj tablici. Na kraju možete odabrati i podnožje ponude koje će biti prikazano prilikom ispisa ponude na pisač.

Tako napravljenu ponudu možete pohraniti pritiskom na tipku Pohrani, a ispisati na pisač ili poslati email-om nakon pritiska tipke Ispis ponude. Svaku ponudu je moguće ispisati i u eurima pritiskom na tipku Ispis EUR. Ukoliko gost, partner ili turistička agencija prihvati vašu ponudu i uplati traženu akontaciju za rezervaciju smještaja, tada tu ponudu koja je prihvaćena možete jednostavno prebaciti u rezervacije korištenjem tipke Prenesi u rezervacije. Uplaćenu akontaciju (ili više njih) trebate onda u rezervacijama unijeti na list Akontacije tako da bi program tu uplatu imao u vidu kod izračuna ostalog iznosa koji još treba biti plaćen i koji će biti podmiren nakon dolaska gosta. Iznos koji još treba biti plaćen se u rezervacijama nalazi u polju Za platiti.

© Programski Centar Karlovac