PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RECEPCIJA
program za vođenje recepcijskog poslovanja


SMJEŠTAJNE JEDINICE

Ovdje definirate popis smještajnih jedinica u kojima pružate usluge smještaja gostima i turistima. Ukoliko ne želite pratiti smještaj gostiju po pojedinim smještajnim jedinicama, niti izrađivati izvještaje o popunjenosti smještajnih kapaciteta, tada ovaj dio programa nije obavezan za korištenje. Ovdje definirane smještajne jedinice se u drugim dijelovima programa kao što su računi i rezervacije koriste za izradu liste gostiju (stranica Lista gostiju), tj. evidentiranje smještaja gostiju po pojedinim smještajnim jedinicama. Pojedine definirane smještajne jedinice je tamo moguće unijeti jednostavnim izborom s liste. Prije nego počnete unos podataka u ovu tablicu, možete pojedine vrste smještajnih jedinica definirati u tablici Vrste smještajnih jedinica, a kako bi se unos podataka u ovu tablicu pojednostavnio i ubrzao. Broj smještajnih jedinica koje možete definirati je neograničen. Jedan primjer evidencije smještajnih jedinica je prikazan na sljedećoj slici:

Smještajne jedinice

Smještajne jedinice

Za svaku smještajnu jedinicu je potrebno definirati njen naziv koji će obično biti broj sobe, apartmana, parcele u kampu i slično, vrstu smještajne jedinice te njen kapacitet, a koji predstavlja maksimalni broj osoba koji u nju može biti smješten. U polju Status možete odabrati jedan od statusa smještajne jedinice, a koji može biti "Slobodna", "Nije raspoloživa" i "Van upotrebe". Popis smještajnih jedinica je u svakom trenutku moguće nadopuniti novim smještajnim jedinicama.

© Programski Centar Karlovac