PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RECEPCIJA
program za vođenje recepcijskog poslovanja


STANJE SMJEŠTAJNIH JEDINICA

U ovom dijelu programa možete napraviti izvještaj o popunjenosti pojedinih smještajnih jedinica koje imate na raspolaganju gostima. Prilikom izrade izvještaja se koriste podaci o smještaju gostiju po pojedinim smještajnim jedinicama koje ste unijeli u računima i rezervacijama na stranicu Lista gostiju. Ukoliko ne želite pratiti stanje popunjenosti smještaja, tada podatke o smještaju gostiju po pojedinim smještajnim jedinicama ne morate niti unositi u račune i rezervacije na list Lista gostiju, a ne morate čak niti definirati smještajne jedinice koje iznajmljujete. Ukoliko, pak, želite pratiti stanje popunjenosti smještajnih kapaciteta tada u dijelu programa Smještajne jedinice morate definirati pojedine smještajne jedinice koje iznajmljujete i u račune i rezervacije u dio Lista gostiju unositi podatke o smještaju gostiju. Ukoliko koristite samo modul za izradu rezervacija, bez modula za izradu računa, tada se ovaj izvještaj izrađuje samo na osnovu podataka unesenih u rezervacije.

Izvještaj o popunjenosti smještajnih jedinica se izrađuje kao grafički prikaz da bi bio što pregledniji i razumljiviji korisniku te da bi se praktično u tren oka moglo utvrditi stanje raspoloživosti pojedinih smještajnih jedinica u datom trenutku ili razdoblju i na osnovu tih podataka planirati daljnji prihvat ili rezervacije gostiju. U izvještaj nije potrebno unositi nikakve nove podatke, već se on izrađuje automatski na osnovu podataka o smještaju gostiju koje ste prethodno unijeli u račune i rezervacije. Ukoliko koristite i račune i rezervacije tada se u obzir uzimaju samo one rezervacije koje imaju status "Aktivna" ili njihov status nije unesen, a kako se podaci ne bi ponavljali. Ukoliko koristite samo rezervacije (bez računa) tada se kod izrade izvještaja u obzir uzimaju sve rezervacije osim otkazanih. Grafički pregled popunjenosti smještajnih jedinica se može napraviti za bilo koji prošli, sadašnji ili budući vremenski period. Koristeći ovaj izvještaj možete vrlo lako i brzo potencijalnom gostu dati odgovor na pitanje da li imate slobodnih mjesta, u kojem vremenskom razdoblju, u kojim smještajnim jedinicama i slično.

Pregled stanja popunjenosti pojedinih smještajnih jedinica se izrađuje za svaki dan pojedinačno. Istovremeno se vrlo lako može odrediti i koje smještajne jedinice su slobodne, djelomično slobodne ili zauzete. Nakon inicijalnog pokretanja izvještaja on će biti napravljen za sljedećih 20 dana. No, moguće je definirati bilo koji željeni vremenski period za koji će izvještaj biti napravljen tako što ćete u polja Datum od i Datum do unijeti razdoblje za koje želite napraviti izvještaj i pritisnuti tipku Napravi izvještaj. Izvještaj o stanju smještajnih jedinica će tada biti napravljen samo za taj željeni vremenski period. Jedan primjer izvještaja o popunjenosti smještajnih jedinica je prikazan na sljedećoj slici:

Stanje smještajnih jedinica

Stanje smještajnih jedinica

Analiza napravljenog izvještaja je vrlo jednostavna. Vodoravno se nalaze svi dani zadanog perioda, a okomito se nalaze svi nazivi smještajnih jedinica koje imate definirane u tablici Smještajne jedinice. Za svaki dan i svaku pojedinu smještajnu jedinicu se lako može odrediti da li je slobodna, djelomično slobodna ili potpuno zauzeta. Značenje pojedinih boja na grafičkom prikazu je sljedeće: bijela boja znači da je smještajna jedinica potpuno slobodna, crvena boja da je potpuno zauzeta, a žuta boja znači da je smještajna jedinica djelomično slobodna. Ukoliko se negdje na prikazu pojavi siva boja to znači da za tu smještajnu jedinicu postoji "overbooking", tj. da će u njoj na određeni dan potencijano biti više gostiju od njenog predviđenog kapaciteta, pa to možete imati u vidu. Ili to jednostavno može značiti da ste negdje napravili pogrešku kod unosa podataka na Liste gostiju u računima i rezervacijama.

Ukoliko iznajmljujete samo cijele smještajne jedinice tada i žutu boju možete tretirati kao crvenu, tj. kao u cijelosti popunjenu smještajnu jedinicu. Žuta boja bi mogla biti bitna iznajmljivačima koji ne iznajmljuju cijele smještajne jedinice već samo ležajeve (npr. hosteli) kako bi mogli odrediti koliko slobodnih ležajeva još imaju u nekoj sobi.

Za svaku smještajnu jedinicu je za svaki pojedini dan u izvještaju unesen i brojčani podatak u formatu "slobodno(kapacitet)". Na primjer, ako za neku smještajnu jedinicu na neki dan postoji podatak "1(2)" to znači da u toj smještajnoj jedinici čiji je kapacitet dvije osobe ima još jedno mjesto slobodno, a što može biti slučaj, na primjer, u dvokrevetnoj sobi u kojoj je smješten samo jedan gost. Ukupni kapacitet svake pojedine smještajne jedinice treba biti definiran u evidenciji smještajnih jedinica i taj podatak će program automatski povlačiti odatle prilikom izrade ovog izvještaja.

Ukoliko želite da na izvještaju budu prikazane samo one smještajne jedinice koje su potpuno slobodne u CIJELOM zadanom vremenskom periodu, tj. na sve pojedine dane zadanog perioda tada kliknite na opciju "samo slobodne" i pritisnite tipku Napravi izvještaj. Ova mogućnost može biti korisna ukoliko želite dobiti pregled svih slobodnih smještajnih jedinica na neki određeni dan ili u željenom vremenskom periodu. Dobivene podatke možete onda koristiti za prihvat gostiju u trenutno potpuno slobodne, tj. raspoložive smještajne jedinice. Jedan primjer samo potpuno slobodnih smještajnih jedinica u zadanom vremenskom periodu je prikazan na sljedećoj slici:

Slobodne smještajne jedinice

Slobodne smještajne jedinice

Napravljeni izvještaj o stanju smještajnih jedinica možete ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis. Ukoliko želite ispisati podatke samo za neke određene smještajne jedinice tada te smještajne jedinice označite mišem i pritisnite tipku Ispis. Program će tada ispisati stanje popunjenosti samo označenih smještajnih jedinica.

Nije potrebno da vremenski period za koji izrađujete ovaj izvještaj bude prevelik. Nekako optimalni vremenski periodi su 7, 10, 14 dana ili nešto slično. Ako izvještaj želite napraviti samo za jedan dan tada u poljima Datum od i Datum do unesite taj dan.

© Programski Centar Karlovac