PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RESURSI
program za rezervacije poslovnih resursa


POSTAVKE RESURSA DV

U ovim postavkama resursa je moguće definirati one postavke koje se odnose na rezervacije resursa po datumu i vremenu i koje će biti korištene prilikom izrade grafičkog prikaza izvještaja o stanju resursa po datumu i vremenu. Tako je ovdje moguće definirati period u odnosu na današnji dan, za koji će grafički prikaz biti inicijalno prikazan. Te podatke je onda u samom izvještaju moguće naknadno i promijeniti i izvještaj napraviti za bilo koji drugi željeni vremenski period. Period inicijalnog prikazivanja grafičkog prikaza izvještaja je moguće definirati u danima, satima i minutama.

Ovdje je također moguće definirati postavku koja se odnosi na najmanju jedinicu vremenske skale izrade grafičkog prikaza, tj. na preciznost ili rezoluciju grafičkog prikaza. Postavka o preciznosti izvještaja se definira u satima i minutama, a dani se ne koriste. Najbolje je da vrijednost preciznosti izrade izvještaja bude onolika koliki je i najmanji vremenski period koji ste koristili u rezervacijama po datumu i vremenu. Na primjer, ako ste rezervacije unosili s najmanjim periodom od 30 minuta, tada i ovdje definirajte preciznost izrade grafičkog prikaza od 30 minuta ili eventualno manje od toga, npr. 15 minuta, pa će grafički prikaz biti idealno usklađen s unesenim rezervacijama. Ukoliko ste rezervacije unosili zaokružene na 1 sat tada i ovdje preciznost definirajte 1 sat. Dakle, najbolje je kada ovdje definirana preciznost izvještaja odgovara stvarno korištenoj preciznosti u rezervacijama po datumu i vremenu. Ako ovdje definirate manju preciznost izrade izvještaja od stvarno korištene, na primjer, ako ste u rezervacijama koristili najmanji period 30 minuta, a ovdje preciznost izrade izvještaja postavite na 2 sata, tada na napravljenom izvještaju jedan dio podataka neće biti vidljiv.

Jedan primjer postavki resursa za izradu izvještaja o stanju resursa po datumu i vremenu je prikazan na sljedećoj slici:

Postavke resursa DV

Postavke resursa DV

© Programski Centar Karlovac