PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RESURSI
program za rezervacije poslovnih resursa


RESURSI DV

U ovom dijelu programa je potrebno definirati pojedine nazive poslovnih resursa koji će onda biti predmetom rezervacija resursa po datumu i vremenu, tj. prilikom rezerviranja resursa će biti korišteni datum i vrijeme. Ovdje je stoga potrebno definirati one resurse koji će biti rezervirani na "finije" periode, tj. na sate i eventualno minute. Kao poslovni resurs se može definirati bilo koji pojam koji može biti predmet rezerviranja kao što su ljudski resursi, usluge, termini, poslovni prostori, razni uređaji i oprema i bilo šta drugo. Za svaki resurs je potrebno definirati njegov naziv i odabrati vrstu resursa kojoj on pripada kako bi se prema odabranoj vrsti resursa mogla odrediti boja prikaza rezervacije u grafičkom prikazu. Pojedine vrste resursa mogu biti unaprijed definirane u tablici Vrste resursa. Jedan primjer definiranih poslovnih resursa koji će se koristiti u rezervacijama resursa po datumu i vremenu je prikazan na sljedećoj slici:

Resursi DV

Resursi DV

© Programski Centar Karlovac