PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RESURSI
program za rezervacije poslovnih resursa


REZERVACIJE RESURSA PO DATUMU

U ovom dijelu programa se evidentiraju rezervacije poslovnih resursa samo na datumskoj skali, tj. bez sati i minuta. Najmanji period za koji se može napraviti rezervacija resursa je jedan dan. Ovdje će biti evidentirane rezervacije resursa na jedan ili više dana kao što je iznajmljivanje soba i apartmana na nekliko dana, rezervacije korištenja vozila, plovila ili opreme i slično. Tablica u koju se unose podaci svake rezervacije je prikazana na sljedećoj slici:

Rezervacije resursa po datumu

Rezervacije resursa po datumu

Svaka rezervacija poslovnog resursa se unosi kao jedan zapis u kojem je potrebno definirati početni i konačni datum rezervacije te naziv resursa i poslovnog partnera na koje se rezervacija odnosi. Nazive pojedinih poslovnih resursa koji se ovdje koriste je moguće unaprijed definirati u tablici Resursi D, pa ih onda u rezervacije unositi jednostavnim izborom s liste. Nakon odabira naziva resursa program će automatski popuniti i vrstu resursa s onim podatkom koji je za taj resurs naveden. Slično je i popis poslovnih partnera moguće unaprijed definirati u tablici Partneri i onda u rezervacije također unositi jednostavnim izborom s liste. Podatak u stupcu Broj dana će program izračunati automatski nakon unosa podataka u stupce Datum od i Datum do i njegova uloga je uglavnom informativna. Ukoliko je potrebno, za svaki rezervirani resurs je moguće navesti i njegovu količinu, ukoliko se rezervira više identičnih komada nekog resursa.

Sve evidentirane rezervacije poslovnih resursa je moguće ispisati pritiskom na tipku Ispis koja se nalazi s lijeve strane tablice. Ukoliko želite ispisati samo neke rezervacije, tada ih najprije označite mišem, a zatim pritisnite tipku Ispis. Sve ovdje evidentirane rezervacije resursa će biti prikazane u grafičkom prikazu u izvještaju o stanju resursa po datumu.

© Programski Centar Karlovac