PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RESURSI
program za rezervacije poslovnih resursa


REZERVACIJE RESURSA PO DATUMU I VREMENU

Za razliku od rezervacija resursa po datumu u kojima je najmanji period rezervacije bio jedan dan, u ovom dijelu programa je rezervacije poslovnih resursa moguće evidentirati u većoj preciznosti, koristeći pri tome i sate, pa čak i minute ukoliko je potrebno. Najmanji period rezervacije u ovom slučaju može biti jedna minuta, mada u stvarnosti to neće biti slučaj, već će se kao najmanji period vjerojatno koristiti četvrt sata (15 minuta), pola sata (30 minuta) ili jedan sat, a što će ovisiti o prirodi svake pojedine djelatnosti. Preporuča se da najmanji korišteni period rezervacija bude onaj koji se u stvarnosti i koristi, i da rezervacije ne budu bespotrebno previše usitnjene na minute, kako bi grafički prikaz rezervacija koji se izrađuje na osnovu podataka koje ovdje unesete bio što pregledniji i razumljiviji.

Zbog toga će se u ovom dijelu programa odvijati rezervacije onih poslovnih resursa koji zahtijevaju "finiju" podjelu perioda i veću preciznost uz korištenje sati i minuta kao što su, na primjer, rezervacije ljudskih resursa, usluga i termina samo na određeni broj sati ili dio dana, termini kod frizera ili zubara, iznajmljivanje radnih strojeva vozila ili plovila na par sati ili dio dana i slično. Naravno, i ovdje je moguće unositi rezervacije koje se protežu kroz više dana, ali ako one nemaju potrebu za korištenjem sati i minuta, tj. finiju podjelu skale, tada ih je bolje evidentirati u rezervacijama po datumu radi veće preglednosti. Tablica za unos rezervacija resursa po datumu i vremenu je prikazana na sljedećoj slici:

Rezervacije resursa po datumu i vremenu

Rezervacije resursa po datumu i vremenu

Svaka rezervacija poslovnog resursa se unosi kao jedan zapis u kojem je potrebno definirati početni i konačni datum i vrijeme rezervacije te naziv resursa i poslovnog partnera na koje se rezervacija odnosi. Nazive pojedinih poslovnih resursa koje planirate koristiti u ovom dijelu programa je moguće unaprijed definirati u tablici Resursi DV, pa ih onda u rezervacije unositi jednostavnim izborom s liste. Nakon odabira naziva resursa, program će automatski popuniti i vrstu resursa s onim podatkom koji je za taj resurs naveden. Slično je i popis poslovnih partnera moguće unaprijed definirati u tablici Partneri i onda u rezervacije također unositi jednostavnim izborom s liste. Podatak u stupcu Trajanje će program izračunati automatski nakon unosa podataka u stupce Datum od, Vrijeme od, Datum do te Vrijeme do i njegova uloga je uglavnom informativna. Ukoliko je potrebno, za svaki rezervirani resurs je moguće navesti i njegovu količinu, ukoliko se rezervira više identičnih komada nekog resursa.

Sve evidentirane rezervacije poslovnih resursa je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis koja se nalazi s lijeve strane tablice. Ukoliko želite ispisati samo neke rezervacije, tada ih najprije označite mišem, a zatim pritisnite tipku Ispis. Sve ovdje evidentirane rezervacije resursa će biti prikazane u grafičkom prikazu u izvještaju o stanju resursa po datumu i vremenu.

© Programski Centar Karlovac