PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RESURSI
program za rezervacije poslovnih resursa


STANJE RESURSA PO DATUMU

U ovom dijelu programa je moguće dobiti pregledan grafički prikaz rezervacija poslovnih resursa koji su već uneseni u dijelu programa Rezervacije resursa D. Najmanji period tih rezervacija je jedan dan i na taj način su one prikazane u grafičkom prikazu. Grafički prikaz rezervacija će inicijalno biti napravljen za onoliko dana unprijed koliko ste definirali u Postavke resursa D. Također, radi veće preglednosti su različite vrste resursa prikazane onom bojom koju za tu vrstu resursa imate definiranu u pomoćnoj tablici Vrste resursa. Jedan primjer grafičkog prikaza izvještaja o stanju resursa po datumu je prikazan na sljedećoj slici:

Stanje resursa D

Stanje resursa D

Za svaku prikazanu rezervaciju resursa po datumu je naveden period rezervacije, o kojem resursu i vrsti resursa se radi te naziv poslovnog partnera na kojeg se rezervacija odnosi. Grafički prikaz je moguće napraviti za bilo koji željeni vremenski period tako što ćete u poljima Datum od i Datum do unijeti početni i konačni datum perioda i pritisnuti tipku Napravi izvještaj. Grafički prikaz rezervacija će tada biti napravljen za taj vremenski period.

© Programski Centar Karlovac