PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM RESURSI
program za rezervacije poslovnih resursa


VRSTE RESURSA

U ovoj tablici je potrebno definirati pojedine vrste resursa kako bi se oni na kvalitetan način grupirali i time omogućili pregledniji i razumljiviji prikaz rezervacija resursa bez obzira da li se radi o rezervacijama po datumu ili rezervacijama po datumu i vremenu. Tako ovdje možete definirati pojmove kao što su "Apartman za 4 osobe", "Dvokrevetna soba", "Vozilo", "Plovilo", "Radni stroj", "Dvorana" ili bilo koji drugi pojam koji objedinjava više različitih pojedinačnih resursa u jednu jedinstvenu vrstu resursa. U skladu s tim možete za pojedine vrste resursa definirati i njihove boje prikaza u grafičkim izvještajima, pa ćete pojedine vrste resursa lako moći razlikovati od drugih. Za svaku pojedinu vrstu resursa je moguće definirati boju pozadine i boju teksta koje će se koristiti na grafičkim prikazima rezervacija u izvještaju o stanju resursa po datumu i izvještaju o stanju resursa po datumu i vremenu. Jedan primjer tablice sa definiranim vrstama resursa je prikazan na sljedećoj slici:

Vrste resursa

Vrste resursa

Boja pozadine i boja teksta se mora definirati u obliku RRGGBB gdje su RR, GG i BB komponente crvene, zelene i plave boje i idu u rasponu od 00 do ff u heksadecimalnoj notaciji. Na primjer, 000000 je crna boja, ffffff je bijela boja, ff0000 je čisto crvena boja, 00ff00 je čisto zelena boja, 0000ff je čisto plava boja, dok je npr. 888800 neka vrsta tamnije žute boje. Kombiniranjem crvene, zelene i plave boje moguće je dobiti i sve ostale boje.

© Programski Centar Karlovac