PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM REZERVACIJE
program za praćenje rezervacija smještaja


REZERVACIJE

Oni iznajmljivači koji u svom poslovanju potencijalnim gostima pružaju i mogućnost rezerviranja smještajnih kapaciteta mogu za to koristiti ovaj dio programa. Turističke agencije mogu u ovom dijelu programa izrađivati i turističke uputnice (vaučere). Na svakoj pojedinoj rezervaciji je moguće unijeti sve potrebne podatke za uspješnu rezervaciju smještaja i to period rezerviranja, podatke o osobi ili poslovnom partneru na čije ime se smještaj rezervira, sve rezervirane osnovne i dodatne usluge, uplaćene akontacije, podatke o iznajmljivaču smještaja ako rezervaciju radi turistička agencija i ostale potrebne podatke. Moguće je definirati i sam raspored gostiju po pojedinim smještajnim jednicama za kvalitetnu i preglednu izradu izvještaja o popunjenosti smještajnih kapaciteta. Ukoliko koristite i modul za izradu računa tada je nakon dolaska gosta svaku napravljenu rezervaciju moguće jednim klikom miša prenijeti u račune zajedno sa svim pripadajućim podacima. Na taj način je izbjegnut dvostruki ili višestruki unos istih podataka, a cjelokupni unos podataka se odvija puno jednostavnije i brže. Obrazac za vođenje evidencije rezervacija je prikazan na sljedećoj slici:

Rezervacije

Rezervacije

U polje Broj rezervacije je potrebno unijeti željeni broj rezervacije, a u polje Datum datum njene izrade. Datum rezervacije će program popuniti automatski nakon samog unosa nove rezervacije, a vi taj podatak možete naknadno i promijeniti. Datum prijave i Datum odjave se u ovom slučaju odnose na period u budućnosti za koji se vrši rezervacija smještaja. Prilikom prijenosa rezervacije u račune korištenjem tipke Prenesi u račune program će prenijeti i ovdje uneseni datum prijave odnosno datum odjave. Također možete unijeti i podatke o osobi ili poslovnom partneru na čije ime se vrši rezervacija smještaja. Ukoliko rezervaciju radi turistička agencija ona može unijeti i podatke o samom iznajmljivaču smještaja kao što su naziv iznajmljivača, njegova adresa i broj telefona.

U rezervacijama postoji i polje Status rezervacije (zadnje polje u gornjoj tablici) u kome se sa liste izabire jedna od tri moguće vrijednosti: Aktivna, Otkazana i Realizirana. Ukoliko se ne izabere nikakav podatak smatra se da je izbor Aktivna.

Aktivna rezervacija znači da postoji određena potvrda rezervacije i da se goste očekuje u smještajnom objektu u rezerviranom periodu.

Otkazana rezervacija znači da je rezervacija postojala, ali da je u međuvremenu otkazana i da se ne može očekivati dolazak tih gostiju. Ako je za neku rezervaciju bio primljen predujam, a rezervacija je u međuvremenu otkazana i imate pravilo da ne vraćate uplaćeni predujam, tada se i za tu otkazanu rezervaciju može napraviti račun da bi primljeni predujam bio evidentiran kao primitak te da bi bio uključen u evidenciju prometa. Za otkazanu rezervaciju je potrebno postaviti status Otkazana. Otkazane rezervacije se ne pojavljuju u izvještajima i praktično se tretiraju kao da ni ne postoje.

Ukoliko koristite i modul za izradu računa, tada status rezervacije Realizirana trebate postaviti nakon samog dolaska gosta u smještajni objekat. Nakon toga je korištenjem tipke Prenesi u račune odabranu rezervaciju potrebno prenijeti u račune, tj. odmah nakon dolaska gosta otvoriti njegov račun na kojem će se tijekom njegovog boravka u smještajnom objektu dalje voditi svi potrebni podaci. Ukoliko koristite modul za izradu računa i za neku rezervaciju ste postavili status Realizirana tada podaci iz te rezervacije neće biti prikazani u izvještaju o popunjenosti smještajnih kapaciteta, već će biti prikazani podaci iz pripadajućeg otvorenog računa, a kako ne bi došlo do dvostrukog prikaza istih podataka. Ukoliko, pak, koristite samo modul za rezervacije (bez računa) tada se podaci iz pojedinih rezervacija uvijek prikazuju u izvještajima o popunjenosti smještaja, bez obzira da li je njen status Aktivna ili Realizirana.

U donje tablice svake pojedine rezervacije se unose podaci o rezerviranim osnovnim i dodatnim uslugama, uplaćenoj akontaciji (predujmu) te raspored gostiju po pojedinim smještajnim jedinicama. Podaci se uglavnom unose jednostavnim izborom s liste koja sadrži podatke koje ste unaprijed unijeli u cjenik i u druge osnovne tablice u programu. Cijene pojedinih usluga se automatski povlače iz cjenika, ali ih je naknadno ovdje moguće i promijeniti. Nije obavezno popuniti sve predviđene podatke u rezervaciji, već samo one koje smatrate potrebnima i koje želite koristiti. U slučaju rezervacija ne morate unositi podatke o boravišnoj pristojbi jer se boravišne pristojbe u pravilu naplaćuju tek nakon stvarnog boravka gosta u smještajnom objektu. U donjem dijelu obrasca za izradu rezervacija je moguće odabrati i željeno podnožje rezervacije koje će se pojaviti prilikom ispisa rezervacije na pisač.

Značenje pojedinih tipki na rezervaciji je slijedeće: pritiskom na tipku Izračunaj ukupne iznose program automatski obračunava sve iznose stavki pojedine rezervacije i njen ukupni iznos i te podatke unosi u predviđena polja u tablicama. Pritiskom na tipku Ispis rezervacije je trenutno odabranu rezervaciju moguće ispisati na pisač, dok je pritiskom na tipku Ispis liste gostiju moguće ispisati listu gostiju definiranu u rezervaciji, tj. raspored gostiju po pojedinim smještajnim jedinicama. Pritiskom na tipku Pohrani se vrši pohrana rezervacije, a pritiskom na tipku Prenesi u račune je trenutno odabranu rezervaciju moguće prenijeti u račune ukoliko koristite i modul za izradu računa. Prije ili nakon prijenosa rezervacije u račune je potrebno status rezervacije postaviti na Realizirana, što znači da su gosti došli u smještajni objekat i na taj način realizirali rezervirani smještaj. Jedan primjer ispisa rezervacije na pisač je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis rezervacije

Ispis rezervacije

Svaku napravljenu rezervaciju je moguće ispisati i u eurima pritiskom na tipku Ispis EUR. Jedan primjer ispisa rezervacije u eurima je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis rezervacije u eurima

Ispis rezervacije u eurima

Ukoliko program koriste turističke agencije tada je u ovom dijelu programa moguće izrađivati i turističke uputnice (vaučere) praktično na isti način kao i rezervacije. Ispis napravljenog vaučera je moguće napraviti pritiskom na tipku Ispis vaučera. Jedan primjer ispisa vaučera je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis turističke uputnice (vaučera)

Ispis turističke uputnice (vaučera)

Ukoliko koristite i modul za izradu ponuda smještaja, tada je svaku pojedinu rezervaciju moguće dobiti i automatskim prijenosom podataka iz ponude nakon što je ponuda smještaja koju ste dali nekom gostu ili poslovnom partneru prihvaćena. Na taj način nećete morati ponovo unositi iste podatke u rezervaciju već samo definirati broj rezervacije i već imati gotovu rezervaciju.

© Programski Centar Karlovac