PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM SERVIS
program za vođenje servisa


UVOD U SERVIS

Servis je program za vođenje svih vrsta servisnih radionica te jednostavno evidentiranje svih obavljenih usluga i radova te cjelokupnog utrošenog materijala, rezervnih dijelova i ostalih proizvoda. Evidentiranje zaprimanja uređaja i obavljanje radova se odvija kroz sistem radnih naloga u kojima se definiraju osnovni podaci o radnom nalogu i uređaju koji se zaprima u servis te podaci o obavljenim uslugama, radovima, utrošenom materijalu, proizvodima i rezervnim dijelovima. Proces izrade i popunjavanja radnih naloga je vrlo jednostavan i brz, jer program omogućuje da se jednom definirani podaci o osnovnim uslugama i radovima te proizvodima, materijalu i rezervnim dijelovima u radne naloge unose jednostavnim izborom s liste. Na taj način se u potpunosti izbjegava opetovani ručni unos često korištenih podataka. Za sav materijal, rezervne dijelove, usluge i radove je moguće definirati i njihovu cijenu i jednostavno izračunati ukupnu cijenu popravka koja se prije početka obavljanja radova može predočiti kupcu na uvid i suglasnost.

Svaki proizvod, materijal, rezervni dio, uslugu i rad je moguće definirati prema nazivu ili prema šifri (kataloškom broju), kako god je kojem korisniku praktičnije u poslovanju. Za svaki proizvod, materijal ili rezervni dio je moguće unijeti i njegovu sliku. Ukoliko koristite i naš program za izradu računa tada je svaki radni nalog moguće jednim klikom miša prenijeti u račune, tamo definirati željeni broj računa i način plaćanja i račun za pruženu uslugu servisa možete ispostaviti kupcu. Ukoliko koristite naš program za vođenje skladišta tada je sve utrošene proizvode, materijal i rezervne dijelove lako moguće razdužiti sa skladišta. U programu je moguće napraviti i razne izvještaje o napravljenim radnim nalozima i na taj način ih detaljnije analizirati. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač, uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte ili prenijeti u neki Word ili Excel dokument.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Glavni dijalog programa Servis

Glavni dijalog programa Servis

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Pritiskom na tipku Kraj se završava rad s programom. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.

© Programski Centar Karlovac