PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM SERVIS
program za vođenje servisa


SERVIS - RADNI NALOZI

U ovom dijelu programa se izrađuju radni nalozi servisa te evidentiraju osnovni podaci o zaprimljenom uređaju, svi obavljeni popravci, usluge i radovi te sav utrošeni materijal, rezervni dijelovi i ostali proizvodi uključeni u popravak uređaja. Radni nalozi se izrađuju na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Servis - Radni nalozi

Servis - Radni nalozi

Evidencija radnih naloga je podijeljena na dvije tablice (gornju i donju). U gornju tablicu unosite osnovne podatke o radnom nalogu kao što su njegov broj, datum otvaranja, datum zatvaranja, podatke poslovnog partnera (kupca, korisnika usluge servisa) ako su poznati, naziv uređaja koji se popravlja te prezime i ime servisera koji obavlja popravak. Kao naziv uređaja možete unijeti bilo koji podatak o uređaju, a što može biti njegov naziv, serijski broj, registracijski broj ili bilo koji drugi podatak, a možete te podatke i kombinirati. Radi bržeg popunjavanja polja Partner i Serviser možete u tablici partnera i tablici servisera unaprijed definirati pojedine poslovne partnere i servisere, pa ćete ih u radne naloge moći unositi jednostavnim izborom s liste. U polja Vrijednost, PDV i Iznos ne morate unositi nikakve podatke jer će ih program popuniti automatski na način kako će biti opisano u nastavku.

U donju tablicu koja se sastoji iz nekoliko listova ili stranica se unose ostali podaci radnog naloga kao što su osnovni podaci o uređaju koji popravljate, sve obavljene usluge i radovi te sav utrošeni materijal, rezervni dijelovi i ostali proizvodi. Moguće je također unijeti i neku željenu napomenu u vezi radnog naloga ili samog popravka uređaja. Ovdje je važno napomenuti da se podaci koji su u određenom trenutku prikazani u donjoj tablici odnose isključivo na onaj radni nalog koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Označeni radni nalog ima plavu boju pozadine, a označuje se jednostavnim pritiskom lijeve tipke miša na zaglavlje s njegove lijeve strane.

Pojedini list (stranica) donje tablice se odabire pritiskom miša na naziv koji se nalazi iznad njega. Prvi list donje tablice je Podaci o uređaju i u njemu možete evidentirati bilo koje željene osnovne podatke o uređaju. Ovaj dio radnog naloga će biti različit za različite vrste servisa. Na primjer, auto servisi će ovdje unositi željene osnovne podatke o vozilima, elektro servisi željene podatke o električnim uređajima itd. Ove podatke svatko može prilagoditi prirodi svog poslovanja. Pojedine nazive osnovnih podataka o uređaju možete definirati u tablici Vrste podataka o uređaju i onda ih u radne naloge unositi jednostavnim izborom s liste. Kod unosa novog radnog naloga, program će u njega automatski unijeti popis osnovnih podataka o uređajima koji imate definiran u tablici Vrste podataka o uređaju i onda ćete samo unijeti njihove vrijednosti. Jedan primjer stranice Podaci o uređaju je prikazan na sljedećoj slici:

Servis - Radni nalog - Podaci o uređaju

Servis - Radni nalog - Podaci o uređaju

Sljedeći list donje tablice je Proizvodi, materijal i u njega unosite sve utrošene proizvode, materijal i ugrađene rezervne dijelove. Svaki proizvod se može unositi preko njegovog naziva ili preko šifre. Poželjno je da pojedini proizvodi, materijal i rezervni dijelovi budu najprije evidentirani u tablici Proizvodi, materijal, pa će se njihov unos u sve radne naloge moći obavljati jednostavnim izborom s liste, pri čemu će program automatski unijeti i podatke koje ste unaprijed definirali kao što su jedinica mjere, stopa PDV-a i cijena, pa te podatke nećete morati unositi ručno. Nakon unosa pojedinog proizvoda, materijala ili rezervnog dijela potrebno je popuniti još samo polje Količina. Jedan primjer lista Proizvodi, materijal je prikazan na sljedećoj slici:

Servis - Radni nalog - Proizvodi, materijal

Servis - Radni nalog - Proizvodi, materijal

Sljedeći list je Usluge, radovi. Na ovaj list unosite sve obavljene pojedinačne usluge servisa i sve obavljene radove na popravku uređaja. Usluge i radove je također moguće unositi preko njihovog naziva ili šifre. Pojedine usluge i radove je poželjno najprije evidentirati u tablici Usluge, radovi jer ćete ih onda u radne naloge moći unositi jednostavnim izborom s liste. Za svaku unesenu uslugu i obavljeni rad je potrebno popuniti još samo polje Količina. Jedan primjer lista Usluge, radovi je prikazan na sljedećoj slici:

Servis - Radni nalog - Usluge, radovi

Servis - Radni nalog - Usluge, radovi

Na zadnji list donje tablice pod nazivom Napomena je moguće unijeti bilo koju proizvoljnu napomenu ili komentar u vezi obavljanja radnog naloga, radnih zadataka, načina izvođenja popravaka i slično.

Tijek unosa jednog novog radnog naloga bi mogao biti slijedeći: Najprije u gornju tablicu unesete jedan novi radni nalog pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice, a u novounesenom nalogu (gornja tablica) popunite predviđena polja. U polje Datum zatvaranja na početku ne upisujete nikakav podatak, već u njega unosite datum završetka popravka, tj. datum kada su svi radni zadaci predviđeni radnim nalogom obavljeni i time radni nalog zatvoren. Nakon što ste unijeli podatke o radnom nalogu u gornju tablicu, već sada možete pritisnuti i tipku Pohrani da bi taj novi radni nalog ostao evidentiran. Zatim taj novi radni nalog označite (ako već nije označen) pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane. Sada možete početi unos u donju tablicu na pojedine listove radnog naloga. Pojedini listovi donje tablice se mijenjaju pritiskom miša na naziv lista koji se nalazi iznad njega, a novi zapisi se na pojedine listove dodaju pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane svakog lista donje tablice. Jedino u list Napomena ne unosite zapise već upisujete tekst u slobodnom formatu. S vremena na vrijeme možete pritisnuti i tipku Pohrani da promjene ostanu zapamćene.

Nakon što ste u radni nalog unijeli sve željene podatke možete pritisnuti tipku Izračunaj ukupne iznose. Program će tada automatski izračunati iznose svih obavljenih usluga i radova te svih utrošenih proizvoda, rezervnih dijelova i materijala kao i ukupni iznos cijelog popravka i to upisati u polja Vrijednost, PDV i Iznos u donjoj i gornjoj tablici. Izračunati iznosi i ukupni iznos mogu za vas biti i samo orijentacioni tako da bi mogli znati koliko će neki popravak koštati i taj podatak predočiti kupcu prije početka obavljanja radova. Ukoliko pri evidentiranju obavljenih popravaka ne želite koristiti podatke o cijenama pojedinih proizvoda i usluga, niti želite izračunavati iznos popravka, jednostavno te podatke ne morate niti koristiti, već polje Cijena možete svagdje ostavljati praznim. Nakon što ste izračunali iznos popravka možete i te promjene pohraniti pritiskom na tipku Pohrani.

Napravljeni radni nalog možete ispisati na pisač jednostavnim pritiskom na tipku Ispis radnog naloga. Program će tada automatski formirati pregled ispisa i to prikazati. Taj pregled ispisa možete onda ispisati na pisač ili kao privitak uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte. Jedan primjer ispisa radnog naloga je prikazan na sljedećoj slici:

Servis - Ispis radnog naloga

Servis - Ispis radnog naloga

Ukoliko koristite i naš program za izradu računa tada bilo koji željeni radni nalog možete jednostavno prenijeti u račune, tamo unijeti broj računa i način plaćanja i imati gotov račun koji možete ispostaviti poslovnom partneru ili kupcu. Cijeli postupak se sastoji u tome da u gornjoj tablici mišem jednostavno odaberete onaj radni nalog koji želite prenijeti u račune i pritisnete tipku Prenesi u račune. Nije potrebno da evidenciju računa imate otvorenu da bi prijenos bio uspješno obavljen. Preneseni račun će u evidenciji računa biti unesen kao najnoviji, tj. kao posljednji u nizu.

Više detalja o samom unosu podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete vidjeti u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac