PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM SERVIS 2
program za signalizaciju servisnih održavanja


UVOD U SERVIS 2

Servis 2 je program za jednostavnu i pouzdanu signalizaciju servisnih održavanja i poslova koje je u određenom trenutku potrebno obaviti na raznim uređajima i opremi. Područje primjene programa je praktično neograničeno te se program može koristiti u svim vrstama djelatnosti koje zahtijevaju neku vrstu planiranja i signalizacije trenutka u kojem je potrebno obaviti neku vrstu održavanja uređaja i opreme. Tako je program moguće koristiti za planiranje održavanja uređaja kao što su radni strojevi, vozila, liftovi, klima uređaji, pumpe i razni drugi uređaji i oprema koji zahtijevaju obavljanje neke vrste posla ili servisnog održavanja u određenom trenutku. Poslove i održavanja koje je potrebno obaviti i za koje želite da vam budu signalizirani kada za to dođe vrijeme je moguće definirati prema ciljanom datumu ili prema ciljanoj količini proizvedenih proizvoda, odrađenom broju radnih sati stroja ili uređaja, prijeđenom broju kilometara vozila i raznim drugim ciljanim vrijednostima. Moguće je i kombinirati ciljani datum i količinu, a signalizaciju poslova i održavanja planirati za neograničeno vrijeme unaprijed. Na taj način svaki korisnik može program u potpunosti prilagoditi svojim potrebama i vrsti djelatnosti.

Svi podaci o poslovima i servisnim održavanjima za koje želite da budu signalizirani kada za to dođe vrijeme se u jednostavnom i preglednom obliku unose u evidenciju održavanja uređaja i opreme. Za svaki posao ili servisno održavanje, ali i za cijele grupe poslova i održavanja je moguće unijeti podatke o poslovnom partneru, uređaju ili opremi, vrsti posla ili održavanja te evidentirati sve ciljane datume i količine koje će program signalizirati kada za to dođe vrijeme. Preko izvještaja o dospjelim održavanjima je moguće saznati za koje poslove ili servisna održavanja je došlo vrijeme da budu obavljeni. Tako je u izvještaju o dospjelim održavanjima po datumu moguće vidjeti koji poslovi i održavanja su dospjeli da budu obavljeni ovisno o njihovom unaprijed definiranom ciljanom datumu, dok je u izvještaju o dospjelim održavanjima po količini moguće vidjeti koji poslovi su dospjeli da budu obavljeni ovisno o unaprijed definiranoj količini, radnim satima, broju prijeđenih kilometara i slično. U program je moguće unijeti neograničeni broj servisnih održavanja i poslova, poslovnih partnera te uređaja i opreme. Sve unesene podatke je na jednostavan način moguće pohraniti, promijeniti, nadopuniti i ispisati na pisač.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Glavni dijalog programa Servis 2

Glavni dijalog programa Servis 2

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Pritiskom na tipku Kraj se završava rad s programom. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.

© Programski Centar Karlovac