PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM SERVIS 2
program za signalizaciju servisnih održavanja


DOSPJELA ODRŽAVANJA PO DATUMU

U ovom izvještaju možete dobiti pregled svih dospjelih servisnih održavanja i poslova koje ste u evidenciji održavanja uređaja definirali prema ciljanom datumu i koji još uvijek nisu obavljeni, tj. u stupcu Obavljeno nije uneseno "Da". Program analizira sva unesena održavanja i sve definirane ciljane datume te kroz ovaj izvještaj prikazuje i signalizira samo ona održavanja i poslove za koje je došlo vrijeme da budu obavljeni. Izvještaj se inicijalno izrađuje za današnji dan, no u polju Datum do je moguće unijeti bilo koji datum i za njega napraviti izvještaj pritiskom na tipku Napravi izvještaj. Unosom nekog datuma u budućnosti moguće je dobiti pogled za određeno vrijeme "unaprijed". Jedan primjer ovog izvještaja je prikazan na sljedećoj slici:

Dospjela održavanja po datumu

Dospjela održavanja po datumu

Analiza izvještaja je relativno jednostavna. Za svako neobavljeno servisno održavanje ili posao su navedeni podaci o poslovnom partneru i uređaju na koji se održavanje ili posao odnosi, vrsta održavanja, ciljani datum, te koliko je još dana od današnjeg datuma preostalo da ciljani datum bude dosegnut. Program o nailasku određenog posla ili servisnog održavanja počinje obavještavati onoliko dana ranije koliko je navedeno u podatku Broj dana ranije. Održavanja i poslovi su u izvještaju inicijalno prikazani onim poretkom kojim su uneseni i u evidenciju održavanja. Ukoliko ih, na primjer, želite poredati prema preostalom broju dana, tj. prema tome koji poslovi i događaji će ranije biti dosegnuti, tada mišem kliknite na zaglavlje iznad stupca Preostalo dana, pa će rezultati u izvještaju biti poredani prema rastućim podacima u tom stupcu.

Negativna vrijednost u stupcu Preostalo dana znači da je rok za obavljanje tog posla ili servisnog održavanja već prošao i to za onoliko dana kolika je ta negativna vrijednost. Ili to može značiti da je posao obavljen, ali da u evidenciji održavanja u stupcu Obavljeno nije unesen podatak "Da" kako taj posao ili održavanje program više ne bi signalizirao. Cijeli izvještaj o dospjelim održavanjima po datumu je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis. Ukoliko ne želite ispisati sve podatke iz izvještaja, već samo neke dospjele poslove ili održavanja, tada ih označite mišem pritiskom na zaglavlje s lijeve strane i pritisnite tipku Ispis. Program će tada ispisati samo označene poslove i održavanja.

© Programski Centar Karlovac