PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM SERVIS 2
program za signalizaciju servisnih održavanja


DOSPJELA ODRŽAVANJA PO KOLIČINI

U ovom izvještaju su prikazana sva servisna održavanja i poslovi uneseni u evidenciju održavanja koji su dospjeli po količini u smislu da je njihova trenutna količina veća od definirane ciljane količine i da podatak u stupcu Obavljeno nije postavljen na "Da", a što bi značilo da je to održavanje već obavljeno i da ga više ne treba signalizirati. Izvještaj o dospjelim održavanjima po količini je odvojen od izvještaja o dospjelim održavanjima po datumu kako bi se dobilo na preglednosti i jasnoći oba izvještaja, a posebno u slučaju kada neki korisnik za signalizaciju održavanja koristi samo ciljani datum ili ciljanu količinu, a ne oboje istovremeno. U tom slučaju može koristiti samo jedan od ova dva izvještaja. Jedan primjer izvještaja o dospjelim održavanjima po količini je prikazan na sljedećoj slici:

Dospjela održavanja po količini

Dospjela održavanja po količini

U izvještaju su za svaki dospjeli, a neobavljeni posao ili servisno održavanje, navedeni podaci o poslovnom partneru, o uređaju na koji se servisno održavanje ili posao odnosi, o vrsti održavanja te podaci o trenutnoj količini i jedinici mjere količine koja se prati. Također je naveden i podatak o ciljanoj količini. Program će pojedino servisno održavanje ili posao početi signalizirati kada trenutna količina postane veća od ciljane količine umanjene za podatak u stupcu Količina ranije koji označava koliko ranije će signalizacija održavanja ili posla započeti. Program će također izračunati i prikazati podatak Preostala količina koji predstavlja količinu koja još nedostaje do definirane ciljane količine. Ukoliko trenutna količina premaši ciljanu količinu tada će podatak u stupcu Preostala količina postati negativan i označavat će da je prošao rok za obavljanje posla ili servisnog održavanja.

Cijeli izvještaj o dospjelim održavanjima po količini je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis. Ukoliko ne želite ispisati sve podatke iz izvještaja, već samo neka dospjela servisna održavanja ili poslove, tada ih označite mišem pritiskom na zaglavlje s lijeve strane i pritisnite tipku Ispis. Program će tada ispisati samo označene poslove i održavanja.

© Programski Centar Karlovac