PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM SERVIS 2
program za signalizaciju servisnih održavanja


UREĐAJI I OPREMA

U ovoj tablici je moguće evidentirati nazive pojedinih uređaja, strojeva, vozila, opreme i ostalog kako bi se oni u evidenciju održavanja u stupac Uređaj mogli odabrati s liste i tako ubrzati i pojednostavniti unos podataka. Namjena ove tablice je uglavnom pomoćna. Naziv uređaja ili opreme se definira u stupcu Naziv. Kao dio naziva uređaja je moguće definirati i njegovu šifru npr. "Pumpa za vodu - P243". Također je kao uređaj moguće definirati i zbirni naziv više uređaja ukoliko će svi oni zajedno biti promatrani kao jedinstveni uređaj za koji se definira npr. ciljani datum. Na primjer, ako kod nekog poslovnog partnera postoje 3 klima uređaja koje treba periodično servisirati moguće je kao uređaj definirati "3 klima uređaja - K759". Drugim riječima, kao naziv uređaja ili opreme možete definirati bilo koji tekst ili naziv koji za vas ima neko značenje i koji ćete koristiti za signalizaciju servisnih održavanja i poslova. Tablicu uređaja i opreme je u svakom trenutku moguće nadopuniti novim nazivima. Jedan primjer ove tablice je prikazan na sljedećoj slici:

Uređaji

Uređaji

© Programski Centar Karlovac