PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM SKLADIŠTE
program za vođenje skladišta


SKLADIŠNE KARTICE

Na skladišnoj kartici svakog pojedinog proizvoda i materijala možete vidjeti kronologiju svih njegovih ulaza i izlaza na skladištu te pripadajuće podatke o skladišnim dokumentima i partnerima. Ovdje ne morate unositi nikakve nove podatke jer program sve skladišne kartice proizvoda i materijala izrađuje potpuno automatski na osnovu podataka već unesenih u skladišne dokumente i na osnovu podataka unesenih u račune i kalkulacije ukoliko se koristi program Maloprodaja ili program Veleprodaja. Sve skladišne kartice proizvoda i materijala je moguće napraviti i za bilo koji željeni vremenski period. Jedan primjer skladišnih kartica je prikazan na sljedećoj slici:

Skladište - Kartice proizvoda

Skladište - Kartice proizvoda

Pregledavanje skladišnih kartica je vrlo intuitivno i jednostavno. Izborom nekog proizvoda ili materijala u gornjoj tablici, u donjoj tablici će se prikazati njegova skladišna kartica. Svi proizvodi i materijal su u gornjoj tablici isprva poredani (sortirani) prema nazivu, no možete ih poredati i prema šifri, tako što ćete mišem pritisnuti na zaglavlje iznad stupca Šifra. Pritiskom na tipku Ispis kartice moguće je trenutno prikazanu skladišnu karticu ispisati na pisač.

© Programski Centar Karlovac