PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TROŠKOVNICI
program za izradu troškovnika


NORMATIVI TROŠKOVA

U ovom dijelu programa se definiraju normativi da bi se mogli koristiti prilikom izrade troškovnika. Korištenje normativa je posebno pogodno ukoliko u svom poslovanju imate neke radne operacije koje se često ponavljaju, pa vam normativi pružaju mogućnost da te radne operacije kvalitetno sistematizirate i vrlo brzo uključite u izradu troškovnika. Svaki pojedini normativ je potrebno definirati samo jednom, a onda ga se može neograničeni broj puta unositi u troškovnike jednostavnim izborom s liste. Sva potrebna izračunavanja rada, materijala i strojeva u troškovniku program radi potpuno automatski na osnovu podataka o normativima koje ovdje definirate. Ukoliko prilikom izrade troškovnika nemate namjeru koristiti normative već ćete pojedine radove, materijal i strojeve u troškovnike unositi direktno tada ne morate niti koristiti ovaj dio programa. Svi normativi se izrađuju na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Normativi troškova

Normativi troškova

Rad s obrascom za definiranje normativa se odvija na sljedeći način. U gornjoj tablici se nalazi popis pojedinih definiranih normativa, a u donjoj tablici su prikazani normativi osnovnog rada, materijala i strojeva za onaj normativ koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Za svaki normativ je u gornjoj tablici potrebno definirati barem njegov naziv (polje Naziv), a koji može sadržavati kraći ili duži opis normativa te neke specifične oznake normativa, kratice ili bilo kakav drugi tekst. Naziv normativa koji ovdje definirate ćete onda u troškovnicima moći odabrati s liste. Poželjno je da se za svaki normativ definira i njegova vrsta (grupa) rada (polje Vrsta rada), pa će program taj podatak automatski unositi u troškovnik zajedno s normativom i to će ujedno omogućiti da se ukupni iznosi u troškovniku grupiraju po pojedinim grupama radova. Pojedine vrste radova možete navesti u tablici Vrste radova, pa ćete taj podatak moći lako odabrati s liste. Za svaki normativ je potrebno definirati i njegovu jedinicu mjere kao što su "m", "m2", "m3" i slično.

U donjem dijelu obrasca definirate osnovne radove, materijal i strojeve od kojih se pojedini normativ sastoji. Pojedini osnovni radovi, materijal i strojevi se za svaki normativ unose samo po njihovoj količini dok se za količinu normativa podrazumijeva da je 1. Svaki normativ može biti bilo kojeg nivoa složenosti, tj. može se sastojati od nijedne ili više vrsta radova, materijala i strojeva. Ukoliko neki normativ ne sadrži npr. korištenje strojeva tada strojeve ne morate niti unositi u normativ. Kao normative možete definirati javne (opće) normative, ali i svoje posebne, interne i specifične normative čime program možete u potpunosti prilagoditi svojim potrebama i načinu poslovanja. Pojedine osnovne vrste radova, materijala i strojeva je potrebno najprije definirati u osnovnim tablicama Rad, Materijal odnosno Strojevi da bi se ti podaci u normative mogli unositi jednostavnim izborom s liste i da bi program u obračunu troškova u troškovniku mogao iz osnovnih podataka dohvaćati trenutno važeće cijene rada, materijala i strojeva. U primjeru sa gornje slike je odabran i označen normativ "ZI-602 Izrada produžne žbuke u omjeru 1:3:9 korištenjem male mješalice", a na pojedinim stranicama donje tablice su definirani normativi osnovnih radova, materijala i strojeva da bi se dobio 1m3 te vrste produžne žbuke. Normativi rada, materijala i strojeva su prikazani na sljedećih par slika.

Normativ troškova - Rad

Normativ troškova - Rad

Normativ troškova - Materijal

Normativ troškova - Materijal

Normativ troškova - Strojevi

Normativ troškova - Strojevi

Na stranicu Napomena možete unijeti bilo kakav željeni tekst, uputu ili komentar u vezi izrade pojedinog normativa, opaske o načinu rada, korištenju materijala ili strojeva i slično.

Unos novog normativa se odvija tako da u gornju tablicu najprije unesete jedan novi normativ pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice i definirate njegov naziv, jedinicu mjere i vrstu rada. U donju tablicu onda unosite odgovarajuće količine rada, materijala i strojeva od kojih se taj normativ sastoji. Kada ste definirali sve podatke pritisnite tipku Pohrani da bi novi normativ ostao pohranjen. Podatke svakog normativa možete naknadno i promijeniti ukoliko to želite. Svaki definirani normativ možete ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis normativa.

Ukoliko želite definirati novi normativ koji je gotovo isti nekom od već prije napravljenih tada program pruža mogućnost kopiranja nekog prije napravljenog normativa kao novog. Dovoljno je označiti onaj otprije napravljeni normativ koji želite kopirati kao novi i pritisnuti tipku Kopiraj kao novi normativ. Program će označeni normativ kopirati kao novi, a u kopiranom (novom) normativu onda možete promijeniti podatke koje želite.

© Programski Centar Karlovac