PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TROŠKOVNICI
program za izradu troškovnika


RADOVI

U ovom dijelu programa kao i u dijelovima programa Materijal i Strojevi definirate osnovne podatke za rad s programom kao što su popisi osnovnog rada, materijala i strojeva i njihove trenutno važeće cijene. Definirani osnovni podaci se onda koriste za jednostavniju izradu normativa i troškovnika te za automatsko dohvaćanje trenutno važećih cijena pojedinih radova, materijala i strojeva prilikom obračuna troškova u troškovniku. Jednom definirane podatke je onda moguće neograničeni broj puta unositi u normative i troškovnike. Ukoliko su neki od definiranih osnovnih podataka rada, materijala ili strojeva već bili usključeni u izradu nekog normativa tada nije poželjno da oni budu mijenjani ili brisani jer program neće moći dohvatiti njihove trenutno važeće cijene. Moguće je korigirati samo njihove trenutno važeće cijene, a ne nazive. Podaci mogu u svakom trenutku biti nadopunjeni novim osnovnim radovima, materijalima i strojevima. Nije potrebno sve moguće podatke definirati odmah na početku korištenja programa, već je to moguće raditi i postupno.

U ovoj tablici definirate osnovne radove i njihove pripadajuće trenutno važeće cijene. Svaki osnovni rad možete definirati s njegovim nazivom, šifrom ili oboje kako god vam je praktičnije u poslovanju. Radove koje ovdje definirate ćete onda u normative i troškovnike moći unositi jednostavnim izborom s liste čime ćete unos podataka bitno pojednostavniti i ubrzati. Istovremeno, program ovdje definirane trenutno važeće cijene pojedinih radova koristi u troškovnicima kod obračuna troškova rada prema utvrđenim normativima. Jedan primjer tablice osnovnih radova je prikazan na sljedećoj slici:

Osnovni radovi

Osnovni radovi

Ovdje ne moraju biti isključivo definirane bruto satnice po pojedinim stručnim spremama radnika kao što je navedeno u primjeru već tu mogu biti definirani bilo koji radovi koji su specifični za nečije poslovanje i pripadajuće cijene. Na primjer, kao radovi mogu biti navedeni i "Brušenje", "Zavarivanje" ili "Pocinčavanje" i pripadajuće cijene po satu, po količini itd. Tako definirane osnovne radove možete onda u troškovnike unositi i direktno bez normativa. Dakle, svatko može rad s programom u potpunosti prilagoditi prirodi svoje djelatnosti.

© Programski Centar Karlovac