PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TURIST
program za izradu računa i rezervacija u turizmu


CJENIK

U ovom dijelu programa definirate cjenik osnovnih usluga, dodatnih usluga i cjenik boravišne pristojbe za one iznajmljivače koji boravišnu pristojbu naplaćuju od gostiju prema ostvarenim noćenjima. Jednom definirani cjenik je onda moguće koristiti tijekom cijele sezone, a moguće ga je i u svakom trenutku promijeniti ili nadopuniti novim uslugama. Upravo ta činjenica omogućava da se podaci o korištenim uslugama u račune, rezervacije i ponude unose iznimno brzo i jednostavno jer je jednom definirane usluge moguće unositi jednostavnim izborom s liste bez potrebe za bilo kakvim ručnim unosom. Program prilikom izračuna ukupnih iznosa u računima, rezervacijama i ponudama definirane cijene osnovnih usluga automatski povlači iz cjenika, automatski obrađuje prijelaz iz jednog perioda sezone u drugi i tako korisnika oslobađa bilo kakvog ručnog računanja, a sve se to obavlja praktično jednim klikom miša.

Cijeli cjenik je moguće definirati u eurima i onda ga praktično jednim klikom miša konvertirati u kune prema trenutno važećem tečaju eura. To se obavlja tako da se u dijelu CJENIK EUR cijene pojedinih usluga definiraju u eurima, a zatim pritisne tipka Pretvori EUR u KN. Program će tada cijeli napravljeni cjenik u eurima pretvoriti u kune i unijeti ga u dio CJENIK KN. Tako napravljene cjenike u eurima i kunama je onda moguće pohraniti pritiskom na tipku Pohrani i koristiti u ostalim dijelovima programa.

Prije nego što u cjenik počnete unositi bilo kakve podatke, potrebno je da u tablici Podjela sezone za usluge definirate pojedine periode sezone za osnovne usluge i da u tablici Podjela sezone za boravišnu pristojbu definirate periode sezone za boravišnu pristojbu. Tek nakon toga možete u cjeniku definirati cijene osnovnih usluga odnosno iznose boravišne pristojbe za pojedine periode sezone. Podjela sezone za usluge se ne odnosi na cjenik dodatnih usluga, već se one definiraju svojim jedinstvenim cijenama.

Svaka komponenta cjenika (osnovne usluge, dodatne usluge i boravišna pristojba) se definira u svojoj vlastitoj tablici. Osnovne usluge se definiraju u tablici Usluge, dodatne usluge u tablici Dodatne usluge, a boravišna pristojba u tablici Bor. pristojba. Jedan primjer tablice Usluge na kojoj se definiraju cijene osnovnih usluga je prikazan na sljedećoj slici:

Cjenik - Osnovne usluge

Cjenik - Osnovne usluge

Moguće je definirati različite cijene za različite periode sezone ovisno o tome kako ste napravili podjelu sezone za usluge. Također je pojedine osnovne usluge moguće definirati po osobi ili po smještajnoj jedinici (sobi, apartmanu, mjestu u kampu) ili oboje, ovisno o tome kakav način poslovanja koristite. Na primjer, ako smještajne kapacitete iznajmljujete po osobi i tako ih naplaćujete, onda možete definirati osnovne usluge kao što su "noćenje", "noćenje s doručkom", "polupansion (ručak)", "polupansion (večera)" ili "puni pansion" i za njih unijeti pripadajuće cijene. Ukoliko, pak, smještajne kapacitete iznajmljujete kao cijele smještajne jedinice (npr. cijeli apartman, cijelu sobu, cijelu parcelu u kampu i slično) onda tako možete definirati i svoje usluge smještaja npr. "Soba - jednokrevetna", "Soba - dvokrevetna", "Apartman za 2 osobe", "Apartman za 4 osobe" itd. i definirati pripadajuće cijene.

Namjena pojedinih polja (stupaca) u cjeniku osnovnih usluga je sljedeća: U polje Naziv unosite naziv usluge, u polje Šifra šifru usluge, a u polje Mjera jedinicu mjere usluge koja će biti "dan". Morate definirati barem naziv ili šifru svake usluge, kako bi ih mogli unositi u račune, rezervacije i ponude. U polje Stopa PDV (%) unosite podatak o stopi PDV-a za tu uslugu. Oni davatelji usluga koji nisu u sustavu PDV-a ovdje upisuju "0" ili ostavljaju prazno. Zatim za svaki period sezone koji imate definiran u periodima sezone za usluge definirate pripadajuću cijenu usluge koja mora uključivati i PDV ako ste u sustavu PDV-a. Ovako definirani cjenik osnovnih usluga možete onda koristiti tijekom cijele sezone.

U drugu tablicu pod nazivom Dodatne usluge se unose cijene dodatnih usluga koje gosti mogu koristiti tijekom njihovog boravka u vašem smještajnom objektu. Cjenik dodatnih usluga nije vezan za periode sezone, već se za svaku uslugu definira jedna jedinstvena cijena koja se onda stalno koristi, a koja se po potrebi može i promijeniti. Ako za neku dodatnu uslugu ipak želite definirati cijene po pojedinim periodima sezone, tada tu dodatnu uslugu definirajte zajedno s osnovnim uslugama, pa će vam to biti omogućeno. Značenja pojedinih polja (stupaca) su ista kao i u slučaju cjenika osnovnih usluga, pa neće biti ponovo opisivana. Primjer cjenika dodatnih usluga je prikazan na sljedećoj slici:

Cjenik - Dodatne usluge

Cjenik - Dodatne usluge

U tablici pod nazivom Bor. pristojba je moguće definirati iznose boravišne pristojbe ovisno o pojedinim periodima sezone. Ako boravišnu pristojbu uplaćujete paušalno onda iznose boravišne pristojbe ne morate unositi. Iznosi boravišne pristojbe su uglavnom zakonski propisani i ovise o kategoriji turističkog mjesta u kojem se vaš smještajni objekt nalazi i slično. Pretpostavka je da svaki davatelj usluga poznaje te podatke i iznose koji se na njega odnose i tada te iznose treba samo prepisati u ovaj dio cjenika. Dio cjenika koji se odnosi na boravišnu pristojbu će najvjerojatnije sadržavati samo jedan redak. Primjer tablice za definiranje iznosa boravišne pristojbe po periodima sezone je prikazan na sljedećoj slici:

Cjenik - Boravišna pristojba

Cjenik - Boravišna pristojba

© Programski Centar Karlovac